14.12.2018

Održana radionica na temu državnih potpora u kontekstu primjene ITU mehanizma.

U sklopu ITU mehanizma danas je za potencijalne prijavitelje projekata s Urbanog područja Pula u prostorijama Komunalne palače održana jednodnevna radionica na temu državnih potpora. Renomirana stručnjakinja na ovom polju Olgica Spevec uvodno je prezentirala pravila o državnim potporama u kontekstu primjene ITU mehanizma. Na radionici tako je bilo riječi o kontroli državnih potpora u EU – pravnom okviru i primjena u praksi, zatim o kriterijima koji određuju pojam državne potpore te o potporama koje ne podliježu prijavi Europskoj komisiji, odnosno dopušten izuzećima kao što su De minimis potpore i opća skupna izuzeća za dodjelu potpora (GBER-u).Poseban naglasak stavljen je na temu primjene pravila o potporama te na programe državnih potpora koji se primjenjuju unutar ITU mehanizma na projektima Urbanog područja Pula. Tako su u drugom dijelu radionice detaljno razrađene potpore po specifičnim ciljevima s naglaskom na cilj 3a2 „omogućavanje povoljnijeg okruženja za razvoj poduzetništva“, zatim 6c1 „povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ te 6e2 „obnova brownfield lokacija (bivših vojnih /ili industrijskih područja) unutar ITU. Ujedno, dan je osvrt i detaljan rezime konkretnih projekata spram prihvatljivih aktivnosti i državnih potpora za sve potencijalne prijavitelje, gradove i općine s Urbanog područja Pula.