Održano finale petog ciklusa programa razvoja poduzetničkih ideja Katalog poduzetničkih ideja +

Na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ jučer se održalo finale ciklusa „Katalog
poduzetničkih ideja +“, edukativnoga dvomjesečnog programa razvoja poduzetničkih ideja
namijenjenog učenicima srednjih škola. U provedbi programa sudjelovalo je sedam škola iz Pazina,
Poreča, Labina i Pule s preko 180 učenika, a do finala je stiglo 55 učenika sa 16 poduzetničkih ideja.
Timovi su predstavili svoje inovativne projekte i poslovne planove četveročlanoj komisiji u sastavu:
Ivan Pešić iz poduzeća iTočka, Marko Pereša iz nautičke agencije NorthEast, izv. prof. dr. sc. Violeta
Šugar, voditeljica Katedre za organizaciju, poduzetništvo i pravo pri FET-u, Mario Pauletić iz
pobjedničkog tima KPI 2016, te doc. dr. sc. Tamara Floričić s FET-a.
Učenici Ekonomske škole Pula prezentirali su ukupno deset poslovnih planova. Dajna Omić, Ana Paus,
Matea Uravić i Ana-Marija Peleško predstavile su projekt Search; Martin Dolenc predstavio je projekt
Shuffle; projekt Zip –Line osmislile su Nina Katarin, Elena Tomičić, Nikolina Sudar, Mirna Marković i
Ivana Morina; Bio – Snack ideja je Lucije Glavić, Andree Butković, Raqelle Grbavčić i Aldine
Huremović; Nikolina Bekvalac, Tihana Braus, Mara Buić i Nicol Camlić predstavile su projekt Collector;
Tea Andrijanić, Lauro Drandić, Cristian Cvitić, Rene Budija, Xhyla Kelmendi i Mateo-Marko Pauletić
osmislili su Study more; Ella Radaš, Dean Topalović, Margerita Majetić, Rea Pamić, Paola Kliba, Ilijana
Pejazić i Erik Prebežić predstavili su Msun; NFC u našem životu ideja je Iana Kuksova; Hairstyle
Express prezentirale su Severina Majčica i Petra Česnik, a Erik Putinja Macan i Rafael Krstačić osmislili
su projekt Absolute Inc.
Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin predstavila su tri tima. Stephani Širol, Martina
Jugovac, Đani Ladavac i Lana Tončetić iznijeli su ideju za projekt BiBot; Eva Sinčić, Tina Udovičić i
Matea Kos prezentirale su projekt Miješaj, dok su Sofia Udovičić i Dolores Marečić predstavile
Samorazvrstavajuću kantu za smeće. Učenici Gimnazije Pula Anto Sedlić i Luka Kirac predstavili su
projekt S – Mask, a Helena Milanović i Vito Rajković osmislili su projekt Modularna odjeća. Školu za
turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula predstavili su Antonia Fabris, Petra Čupić, Luka Vuković, Gabriel
Živković, Emilio C. Vidas i Leonard Fedotov s projektom CARDi.

Najboljim poslovnim planom proglašen je projekt NFC u našem životu učenika Iana Kuksova iz
Ekonomske škole Pula, koji je nagrađen kartama za virtualnu šetnju Pulom (osigurane od strane Krug
Travel agencije u suradnji s Udrugom mladih i Alumni FET Pula) i Kino Valli (osigurao Savjet mladih
grada Pule). Drugo mjesto osvojili su Antonia Fabris, Petra Čupić, Luka Vuković, Gabriel Živković,
Emilio C. Vidas i Leonard Fedotov iz Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula s projektom
CARDi, te su nagrađeni kartama za Escape room Grimani od strane Općine Svetvinčenat.
Trećeplasirani tim bio je također iz Ekonomske škole Pula, s projektom Bio – Snack kojega su osmislile
Lucija Glavić, Andrea Butković, Raqella Grbavčić i Aldina Huremović, a FET im je osigurao karte za
Kino Valli.
Također, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ nagradio je sva tri pobjednička tima, osim
promotivnim materijalima, Pozivom za prezentaciju na konferenciji “Tourism, Innovations and
Entrepreneurship” (TIE 2019), koja će se održati 26. rujna 2019. u Valamar Collection Isabella Island
Resort u Poreču u organizaciji FET-a, koji prvoplasiranima pokriva trošak kotizacije i coffee brake-ova
u vrijednosti od 150 € po osobi.
„Katalog poduzetničkih ideja“ edukativan je dvomjesečni program razvoja poduzetničkih ideja
namijenjen učenicima srednjih škola, koji obuhvaća predavanja i radionice, studijski posjet, te finalno
izlaganje projekata. Ovogodišnji dodatak plus: „Katalog poduzetničkih ideja +“, dobiven je
zahvaljujući suradnji FET-a s projektom SOS čiji je nositelj Grad Pula, uz partnere Udrugu mladih i
Alumni FET Pula i Zakladu Istra, te Interreg projektom ATLAS pri FET-u, inače kapitalizacijskim
nastavkom projekta SMART INNO unutar kojega je Katalog poduzetničkih ideja i nastao. Cilj je
programa razviti poduzetnički duh i kreativnost kod mladih, te poticati poduzetništvo kroz
samozapošljavanje i jačanje kompetencija, a ovogodišnje proširenje programa odnosi se na
fakultativni sadržaj usmjeren na razvoj socijalnih i organizacijskih vještina te promišljanje o
socijalnom uključivanju i zapošljavanju mladih ljudi, sve u skladu s vizijom kojom se FET profilira kao
društveno odgovoran centar izvrsnosti u visokom obrazovanju i znanosti, a usto i središte poticanja
inovativnosti i poduzetničke kulture.
KPI + tim čine nastavnice FET-a doc. dr. sc. Katarina Kostelić i dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, Kristina
Rabar, mag. oec. i Nada Katić, mag. oec. iz Udruge Alumni FET Pula, te Antonija Zgaljardić, mag. cult.,
Nikolina Klečina, mag. oec. i Irena Šker, univ. spec. oec, suradnice na projektu ATLAS pri FET-u.