Započela izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027. godine

U sklopu europskog projekta REII II, čiji je nositelj Istarska županija, a kojeg provodi Upravni odjel za gospodarstvo, 13. i 14. prosinca, u prostorijama Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli, te u prostorijama Istarske razvojne agencije . IDA d.o.o., održane su dvije u nizu radionica na temu izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027.

Radionice su prije svega poslužile za razmjenu mišljenja s ključnim dionicima te razgovor o relevantnim pitanjima, potrebama i trendovima od značaja za razvoj ljudskih potencijala na području Istarske županije. Između ostalog se razgovaralo i o ulozi odnosno djelovanju Vijeća tržišta rada u narednom periodu, kao potencijalno ključnom tijelu za definiranje potreba na tržištu rada i zapošljavanja. Na radionicama su prisustvovali članovi Vijeća tržišta rada Istarske županije odnosno predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora te ostali dionici na tržištu rada, odgoja i obrazovanja, zapošljavanja, socijalne inkluzije te drugih područja. Jedno od bitnih pitanja o kojima se razgovaralo je primjerice profesionalna orijentacija te priprema učenika za pravovremeni odabir škola i fakulteta odnosno budućih zanimanja, ali i problemi vezani uz društveno poduzetništvo, cjeloživotno obrazovanje te suradnju između privatnog i obrazovnog sektora.

U narednom razdoblju, točnije do lipnja 2020. godine, u suradnji s radnom grupom sastavljenom od ključnih predstavnika svih sektora, započet će se s ocjenom stanja provedbe važeće Strategije. Istodobno krenut će se s pripremama za izradu nove Strategije, kako bi u ovom i sljedećem programskom razdoblju potrebe na tržištu rada bile usklađene s postojećim stanjem raspoložive radne snage u županiji. Nova Strategija bit će usklađena s UN-ovim i europskim strategijama i smjernicama, naročito Europskim socijalnim fondom kojim se nakon 2020 predviđa fond od 101,2 milijardi EUR za financiranje projekata iz područja razvoja ljudskih potencijala.

Opći zaključak sudionika je kako su obje radionice bile više nego uspješne te su se pokazale iznimno vrijednima i korisnima u daljnjoj provedbi projekta.

Sredstva za evaluaciju postojeće Strategije, kao i izradu nove, osigurana su iz projekta REI II koji je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta i dodijeljenih nepovratnih sredstava je 1.943.942,76 kuna.

Istarska županija projekt provodi u suradnji s partnerima:  Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Pula, IDA Istarska razvojna agencija d.o.o., Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora pula, Obrtnička komora Istarske županije, Studentski centar Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Politehnika Pula – visoka tehničko – poslovna škola.