Centar tri tisuće godina staroga grada planira se dotjerati

Nakon značajnih ulaganja u obnovu i modernizaciju infrastrukture ispod zemlje, od uvođenja plina, kanalizacije i druge infrastrukture, stvoreni su preduvjeti za uređenje i oplemenjivanje javnih površina tri tisuće godina starog grada Pule. U gradu bogate kulturne i povijesne baštine, koja je posebno izražena upravo u starogradskoj jezgri, potrebno je valorizirati sve njegove vrijednosti pa tako i prostor Giardina koji, radi svog centralnog položaja u užoj gradskoj jezgri, ima iznimno važnu prostornu, socijalnu, ali i emotivnu ulogu za sve građane Pule. S ciljem uređenja centralne gradske zone u širu pješačku zelenu površinu u srcu Pule, po uzoru na brojne europske gradove, u proračunu za 2019. godinu osigurano je 10 milijuna kuna. Pola milijuna kuna manje, odnosno 9,5 milijuna kuna osigurano je za nastavak aktivnosti pripreme te početak obnove i uređenja Kandlerove ulice. Na navedenoj je trasi izvršena tzv. „dubinska analiza lokacije“ koja podrazumijeva izradu sondažnih jama za utvrđivanje dubine i stanja temelja građevina, arheoloških istražnih radova i geoistražnih radova (bušotina) tla u dijelovima Kandlerove ulice, Kapitolinskog trga, Trga sv. Tome, Strossmayerove ulice te Ulice sv. Ivana. Trenutno je fazi analiza podataka na osnovi čega će se, u skladu s prethodnim uvjetima konzervatora, poduzimati daljnje aktivnosti s ciljem raspisivanja nabave za projektiranje uređenja.

Spomenuti, izvedbeno vrlo zahtjevni projekti od iznimnog su značaja za građane Pule te će se u suradnji s njima razmatrati mogućnosti uređenja na osnovu analize svih elementa kao relevantnih inputa za planiranje aktivnosti.

Uz navedeno, a s ciljem dodatnog oplemenjivanja centralne gradske zone, dotjerana vizura lokacije osigurat će se obnovom građevina u starogradskoj jezgri putem projekta Dolcevita, za koju će se iz proračuna 2019. godine izdvojiti 2,2 milijuna kuna. Do sada je kroz taj gradski projekt obnovljeno ukupno 56 građevina.

Dio programa građenja u sljedećoj godini predstavlja i sufinanciranje izgradnje javne rasvjete u Ulici starih statuta u vrijednosti od 850 tisuća kuna, nastavno na aktivnosti uređenja kružnog raskrižja od strane Hrvatskih cesta.

Planirana je izrada projektne dokumentacije za uređenje Ulice Vicolo della Bissa, za uređenje dijela Ulice Croatia, sanacija i uređenje Piazzetta Lacea, sanacija dijela nogostupa u Kranjčevićevoj ulici, sanacija nogostupa na križanju Kovačićeve i Balotine ulice i niz drugih aktivnosti u sklopu programa Malih komunalnih akcija.