Raspored odvoza komunalnog otpada za vrijeme blagdana.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike usluga da će odlagalište otpada Kaštijun biti zatvoreno dana 25. 12. 2018. Dana  26. 12. 2018. radno vrijeme je od 7.00 do 14.00 sati.

Dana 25. 12. 2018. odvoziti ćemo komunalni otpad iz mjesta Fažana. Dana 02. 01. 2019. umjesto 01.01. 2019. godine odvoziti ćemo komunalni otpad iz mjesta Fažana.

Odvoz selektivnog otpada u mjesnim odborima Busoler, Kaštanjer, Monvidal, vršiti  26. 12. 2018. umjesto 25.12.2018, te 2. 1. 2019. umjesto 01.01.2019. godine.

Reciklažno dvorište Valmade na adresi Valmade 38 biti će zatvoreno dana 25. 12. 2018., a 24. 12. i 31. 12. 2018. godine raditi će od 8 do 13 sati, ostale dane u zimskom periodu biti će otvoreno od 8 do 18 sati, uključujući i subotu.

Molimo cijenjene kosnike da prilagode odlaganja svojih posuda i vrećica navedenom rasporedu.

Svim korisnicima želimo ugodne blagdane.