27.12.2018

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Operativnom planu razvoja cikloturizma Istarske županije

Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije strateški je dokument koji se izrađuje ponajprije radi stvaranja baze razvojnih projekata svih dionika uključenih u razvoj bike proizvoda županije, a za koje će se moći dobiti sufinanciranje od Ministarstva turizma RH i ostalih fondova. Naručitelj izrade je Upravni odjel za turizam Istarske županije, a izrađivač je Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Operativni plan razvoja cikloturizma izrađuje se za razdoblje od 2019. do 2025. g., a glavni cilj je dobiti cjeloviti dokument na temelju kojega bi se trebao razvijati cikloturizam Istarske županije što je ujedno i jedna od smjernica operativne strategije razvoja proizvoda iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. g.

Putem anketnih upitnika i održanih radionica sa svim ključnim dionicima analiziralo se postojeće stanje vezano uz planove, projekte, zakonsku regulativu i ostale aspekte koji utječu na razvoj ovog specifičnog turističkog proizvoda. Cilj je bio utvrditi prednosti, nedostatke, mogućnosti i ograničenja temeljem čega se definirala vizija i ciljevi daljnjeg razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji. Budući da se bike proizvod u Istri počeo razvijati od kraja devedesetih, operativni plan razvoja cikloturizma objedinjava svu postojeću biciklističku infrastrukturu destinacije, sadržaje, usluge, ponudu i potražnju te planira projekte u narednom srednjoročnom razdoblju.

Cikloturizam je važan turistički proizvod koji privlači sve veći broj posjetitelja i turista u Istarsku županiju,  stoga, uključivanjem što većeg broja dionika želimo kvalitetno planirati razvoj ovog segmenta turizma, te time utjecati na održivi razvoj proizvoda,  zadovoljstvo turista, ali i lokalnog stanovništva, te podignuti razinu sigurnosti na cestama.

Prema istraživanju TOMAS 2017. čak 23,5% turista/gostiju prilikom boravka u Istarskoj županiji vozi biciklu što je uvjerljivo najviše od svih hrvatskih županija. Slijede je Ličko-senjska županija s 16,9% te Primorsko-goranska s 11,1%. Isto tako, od 30 ponuđenih aktivnosti tijekom boravka u destinaciji, vožnja biciklom je na vrlo visokom šestom mjestu.

Stoga, pozivamo Vas da se uključite u postupak savjetovanja s javnošću u trajanju od 30 dana. Javno savjetovanje započinje sutra, 28.12.2018. g, a moguće je sudjelovati putem službene internet stranice Istarske županije www.istra-istria.hr.