Raspisan Poziv za revitalizaciju kulturne baštine na Urbanom području Pula

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula. Riječ je o pozivu u iznosu gotovo 22.5 milijuna kuna raspisanom u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

„Urbano područje Pula obiluje kulturnom baštinom čiji razvitak predstavlja golem društveni i gospodarski potencijal. Upravo iz tog razloga, valorizacija i revitalizacija baštine na tom području, kao i stavljanje u funkciju turizma, od apsolutnog su značaja kada se govori o ITU mehanizmu. Zahvaljujući provedbi aktivnosti održivog urbanog razvoja koristeći sredstva EU fondova obnovit će se ugrožena i nedovoljno iskorištena baština koja predstavlja vrijedno povijesno nasljeđe te će se na održiv način povezati s turizmom, stvarajući pritom nove inovativne usluge i proizvode“ istaknuo je pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić nadodavši kako će se na ovaj poziv u sklopu ITU mehanizma, koji je prepoznat kao alat za provedbu teritorijalnih strategija na integrirani način, moći prijaviti samo projekti definirani Strategijom razvoja Urbanog područja Pula.

Prihvatljivi prijavitelji s urbanog područja koji će u svojim sredinama obnoviti kulturnu baštinu od lokalnog značaja u okviru ovog poziva su Grad Pula s projektom jačanja pulskog fortifikacijskog sustava, Arheološki muzej Istre s projektom konzervacije i rekonstrukcije Malog rimskog kazališta u Puli, zatim Grad Vodnjan koji planira projekt rekonstrukcije kompleksa stare uljare u multimedijalni centar MMC Torcio te Općina Svetvinčenat koja će provesti integrirani projekt očuvanja svetvinčentske kulturne baštine. Svi spomenuti  projekti od strateškog su značaja za urbano područje te će se u cijelosti provoditi na području jedinica lokalne samouprave Urbanog područja Pula gdje će potencijal ulaganja biti i najviše izražen. U okviru ovog poziva, bespovratna europska sredstva, do 85 posto sufinanciranja, dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju sadržajno i tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja, a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno – gospodarskom razvoju, čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. „Pula, koja iz godine u godinu broji sve veći broj posjetitelja, zahvaljujući istovremenim ulaganjem u kulturnu baštinu i sektor turizma dodatno će ojačati svoju poziciju na turističkoj mapi svijeta“, kazao je Matić te, imajući u vidu potencijalni utjecaj ulaganja u kulturnu baštinu na urbani razvoj, nadodao kako je uz održivo upravljanje obnovljenim resursima cilj unaprijediti i uslugu kroz edukaciju turističkih djelatnika te povećanje broja zaposlenih, posebice mladih u turizmu.

Zbog svoje jedinstvenosti i privlačnosti, kulturna baština predstavlja ključni segment prepoznatljivosti određenog područja s najvećim potencijalom za njegov razvoj, što je prepoznala i Europska unija koja je 2018. godinu posvetila upravo toj temi. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, a svi ostali uvjeti poziva nalaze se na stranicama strukturnifondovi.hr. Poziv za dostavu projektnih prijedloga za revitalizaciju kulturne baštine na Urbanom području Pula otvoren je od 25. siječnja do 25. ožujka 2019. godine.