Robert Cvek: Pulske su plaže uvijek bile slobodne i dostupne, a tako će biti i ubuduće!

Na  sinoćnjoj tribini koju je u Galeriji Cvajner organizirala inicijativa Volim Pulu o koncesijama na pulskim plažama, u ime Grada Pule sudjelovao je zamjenik gradonačelnika Robert Cvek koji je ponovio kako planovima o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji su trenutno na javnom savjetovanju, plaže i dalje ostaju kao i do sada otvorene za sve građane i posjetitelje Pule.

“Prostornim planovima Grada Pule zabranjeno je bilo kakvo ograđivanje plaža. One su i do sada bile otvorene i slobodne za korištenje, a tako će biti i ubuduće”, istaknuo je zamjenik gradonačelnika odgovarajući na pitanja okupljenih.

Podsjećamo, od 11. siječnja 2019. godine traje javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine s ciljem pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga građana na nacrte predmetnih odluka. Prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira se samo mogućnost davanja koncesija na plažama Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i kupalištu Stoja – bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate.

U slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za davanje koncesije, sukladno zakonu, Grad Pula će ponovo zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti. Tada će svi građani Pule imati priliku izjasniti se o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima davanja u koncesiju, kada će biti poznati i svi ključni parametri potencijalnog davanja lokacije u koncesiju, kao što su obuhvat, djelatnosti, rokovi i drugo. Tek nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima. Važno je istaknuti kako je i u prijašnjim planovima koje je Grad Pula donosio sukladno navedenoj zakonskoj obvezi, a koji su odobreni od strane Gradskog vijeća te javno dostupni na stranicama Grada Pule, iste plaže navedene i ranijih godina.