Među pametnim gradovima, najveći rast ukupnih prihoda ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Puli

FINA je na svojim službenim web stranicama objavila usporedbu rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u pet gradova koji su u 2018. godini ponijeli titulu „pametnih gradova“ među kojima je i Pula. Naime, u posljednjih pedesetak godina razvoja koncepta pametnih gradova, u svijetu je oko osam tisuća gradova „pretvoreno“ u pametne gradove, a za 2018. godinu pametnim gradovima uz Pulu u Hrvatskoj su proglašeni Bjelovar, Poreč, Rijeka i Vrgorac.

Na području navedenih gradova, u 2017. godini bilo je ukupno 9.540 poduzetnika, koji su imali 61.924 zaposlena. U Puli je u 2017. godine bilo 2.689 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 14.662 osoba.

Najveći rast, od 25,3 posto ukupnih prihoda ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Puli, slijede poduzetnici Poreča (15,7 posto), Rijeke (9,2 posto) i Bjelovara (6,5 posto), a najmanji su rast prihoda ostvarili poduzetnici Vrgorca (0,5 posto).

S 5.523 kune, Pula je među gradovima s višom prosječnom netom plaćom zaposlenih kod poduzetnika od prosjeka na razini Hrvatske koja iznosi 5.372 kune.

Ukupno ostvarena novostvorena vrijednost poduzetnika u svih pet pametnih gradova u 2017. godini iznosi 10,1 milijardu kuna što je udio od 5,8 posto u odnosu na ostvarenu novostvorenu vrijednost svih poduzetnika u Hrvatskoj (173,9 milijardi kuna).