Do 15. siječnja traje Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Grada Pule

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule 11. prosinca 2018. objavio je Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2019. godini, kojim poziva sve građane i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem u gradu Puli da dostave prijedloge kandidata kojima bi se kao istaknutim i zaslužnim osobama uručila javna priznanja Grada Pule.Javna priznanja Grada Pule su Nagrada Grada Pule, Grb Grada Pule, Povelja Grada Pule, Povelja “Počasni građani Grada Pule”.

Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu grada Pule.

Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe ostvarene u 2018. godini.  

Povelja Grada Pule dodjeljuje se pravnim osobama: trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja “Počasni građani Grada Pule” dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici grada Pule, a svojim su osobnim doprinosom zadužili grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Rok za dostavu prijedloga je do utorka, 15. siječnja 2019. godine.  

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja. Prijedlozi se podnose na adresu: GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja, Forum br.1.,   52100 PULA.