Javni poziv za predlaganje nagrada i drugih priznanja Općine Medulin u 2019. godini

Objavljen je Javni poziv za predlaganje nagrada i drugih priznanja Općine Medulin u 2019. godini.

Pozivaju se građani s prebivalištem na području općine Medulin i pravne osobe sa sjedištem u općini Medulin da Komisiji za nagrade i druga priznanja Općine Medulin dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2019. godini i to za:

  • Nagradu Općine Medulin,
  • Povelju počasni građanin Općine Medulin i
  • Svečanu povelju Općine Medulin.

Prijedlozi se podnose do 01. ožujka 2019. godine  na adresu: Općina Medulin, Komisija za nagrade i druga priznanja, Centar 223, 52203 Medulin.

Više info na :

Javni poziv za predlaganje nagrada i drugih priznanja Općine Medulin u 2019. godini