Predavanje o ponašanju u prometu u Čitaonici Kluba umirovljenika

Da bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, Postaja prometne policije Pula-Pola, u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije i Hrvatskim autoklubom (HAK Pula-Rovinj) te Knjižnicom, u utorak, 29. siječnja u 11 sati u Čitaonici kluba umirovljenika Pula organizira predavanje na temu prometne edukacije i ponašanja u prometu svih sudionika, s naglaskom na umirovljenike.

Predavanje će voditi pomoćnik načelnika za prometnu preventivu Postaje prometne policije Pula-Pola Mario Novački i policijska službenica za prometnu preventivu Gordana Kliman Grabar te zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije dr. Gordana Antić i tajnik HAK Pula-Rovinj Marčelo Mohorović.

Predavanje će biti edukativno uz konstruktivni dijalog zainteresiranih posjetitelja predavanja, pri čemu će predavači kreativno i poučno prezentirati podatke o stradavanju u prometnim nesrećama, s naglaskom na stradavanju starijih osoba.

Svi posjetitelji predavanja moći će iskazati svoje probleme s kojima se suočavaju u prometu, bilo kao pješaci ili vozači te iznijeti ideje i sugestije za poboljšanje stanja sigurnosti u cestovnom prometu.

Predavanje je besplatno i namijenjeno je svim građanima.