Krenula nova jaslička skupina na Velom Vrhu

Danas se na Velom Vrhu u Dječjem vrtiću Loptice (Dječjih vrtića Pula), održala konferencija za medije na kojoj su sudjelovale zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci i ravnateljica Dječjih vrtića Pula Mariza Kovačević.

Tema je bila otvaranje nove jasličke skupine gdje je do sada upisano jedanaestero djece u prvoj godini života.

Zamjenica gradonačelnika pozdravila je prisutne, te u ugodnoj atmosferi igranja s najmlađima rekla kako joj je drago vidjeti da Grad Pula može zbrinuti svu djecu i prilagoditi se potrebama roditelja, kao što se čini otvaranjem ove skupine van rokova.

“Na redovnim jedinstvenim upisima za pedagošku godinu 2018./2019.godinu  djeca koja nisu navršila godinu dana na dan 1.09.2018. godine nisu ostvarila pravo upisa, stoga se racionalnim i pravednim sustavom s osnovnim ciljem stvaranja kapaciteta smještaja djece roditelja koji rade, a čija djeca naknadno pune godinu dana, otvorila upravo ova nova jaslička skupina.

Iako se radi o velikom sustavu predškolskoj odgoja koji trenutno brine za oko dvije tisuće djece u gradskim i privatnim vrtićima, možemo biti zadovoljni prilagođavanjem potrebama zaposlenih roditelja.

Tako danas djelovanjem  kroz različite programe kao što cjelodnevni (desetosatni) program, poludnevni (šestosatni) program, kraći (trosatni) program , dežurstva  te skupine djece sa posebnim potrebama rezultirali time da  u Gradu Puli nema liste čekanja.“ rekla je Puh Belci.

Mariza Kovačević naglasila je kako su ove godine otvorili novu jasličku  skupinu mjesec dana ranije u odnosu na prošlu godinu, te kako je skoro popunjena, odnosno ostalo je još nekoliko mjesta što govori kako se potrebe mijenjaju, a sustav svemu prilagođava.

Temeljem Obaveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće, Grad provodi jedinstvene upise u sve dječje vrtiće na području grada, što znači da je nositelj upisa djece za tri dječja vrtića kojih je osnivač i za 22 dječji vrtić drugih osnivača.

Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula osnovana je 01. srpnja 1996. godine. Djeluje kao samostalna ustanova u kojoj se ostvaruje program njege, odgoja, zaštite i obrazovanja djece. Osnivač Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula je Grad Pula.

Dana 22.09.2016. u skladu s Državnim pedagoškim standardima Osnivač Grad Pula osnovao je novi dječji vrtić pod nazivom Dječji vrtić “Mali svijet” koji je nastao diobom Dječjeg vrtića Pula. Tako sada na području Grada Pule djeluju ustanove Dječji vrtić Pula i novi vrtić pod nazivom Dječji vrtić “Mali svijet” i Dječji vrtić „Rin Tin Tin Pula-Pola“ te 22 dječji vrtić drugih osnivača.

Grad Pula sufinancira boravak djece u 22 privatna vrtica ciji su osnivaci privatnici, te i  na takav nacin brine o smjestaju djece u sve predskolske ustanove na podrucju grada Pule.