Sanirana centralna zgrada na kupalištu Stoja.

Krajem siječnja ove godine  dovršene su hitne mjere zaštite, odnosno radovi konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta na Stoji. Istima se pristupilo u rujnu prošle godine i to zbog izrazito loše statičke stabilnosti građevine. Radovi su obuhvatili zamjenu stropne konstrukcije, vanjskih stepenica i nosivih dijelova (stupova, nadvoja i sl.), rješavanje problematike ravnog krova i odvoda te minimalne intervencije u interijeru. Budući je riječ o konstruktivnoj sanaciji zgrade, ista nije namijenjena korištenju što će se jasno naznačiti obavijesnim tablama.

Za potrebe spomenutih radova izrađen je Glavni projekt rekonstrukcije, na koji je ishođena i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Radove je izvodio obrt za građevinarstvo „Izgradnja Popovački“ iz Karlovca, a vrijednost ove gradske investicije po konačnom obračunu izvršenih radova iznosi 622.672,06 kuna, od kojih je 70.000,00 kuna sufinancirano od strane Ministarstva kulture.

Naime, nakon što je 2016. godine Grad Pula, sukladno posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela, a u sklopu javnog poziva Ministarstva kulture za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, realizirao dodatna geomehanička istraživanja te izradio snimak postojećeg stanja kupališta Stoja, temeljem novog poziva Ministarstva u 2018. godini, ishodovano je sufinanciranje radova konstruktivne sanacije centralne zgrade.

Nadalje, u 2018. godini ugovorena je i izrada Idejnog rješenja te Idejnog projekta uređenja kupališta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, procedura koja je u tijeku.

Nakon toga slijedi izrada daljnje dokumentacije radi stvaranja preduvjeta za nastavak aktivnosti vezanih uz cjeloviti projekt obnove kupališta.