Ulaganje u mlade treba biti na vrhu prioriteta EU.

 

Tijekom 133. Plenarnog zasjedanja Odbora regija, jučer je u Bruxellesu, održana i rasprava s povjerenikom Europske komisije za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tiborom Navracsicsom. Budući da su u tijeku konzultacije i usuglašavanja oko novog financijskog okvira Europske unije za razdoblje 2021.-2027. godine, rasprava je bila značajna po pitanju budućih programa koji se odnose na obrazovanje, kulturu, mlade i sport. Nakon što je povjerenik Navracsics predstavio prvi nacrt programa, pojedini članovi Odbora regija, među kojima i istarski župan Valter Flego, dobili su priliku razgovarati s njime razgovarati o svome viđenju prioriteta. U svome izlaganju, župan Flego je istaknuo kako nam je potrebna jedinstvena Europa snažnih i pametnih država, regija i gradova.

Trebamo biti svjetski lideri u obrazovanju, inovacijama i tehnologiji kako bi naše gospodarstvo i naši građani bili konkurenti. Kako bi taj cilj i ostvarili, potrebno je kao prvo povećati izdvajanja za istraživanje i razvoj. Drugo, moramo biti usmjereni na digitalne tehnologije te puno snažnije nego do sada poticati startup-ove kroz porezne olakšice i financijske poticaje“, naglasio je župan Flego.

Osim toga, nastavio je župan Flego, svaki europski grad ili regija ima bogato kulturno nasljeđe te bi jedan od prioriteta trebao biti povezivanje kulture i digitalnog doba. Na taj bi način kulturu prilagodili i približili novim generacijama, a najbolje mogućnosti za to pruža EU program Kreativna Europa.

Zahvaljujući ICT sektoru i pametnim digitalnim rješenjima možemo kreirati nove kulturne atrakcije diljem naših regija i država. To nije potrošnja već ulaganje koje će nam se višestruko vratiti, stoga je važno poticati upravo takve projekte“, smatra župan Flego dodajući da su važna i izdvajanja za širokopojasnu infrastrukturu, odnosno jednaku dostupnost internetu za što je ključan ravnomjeran razmještaj točaka slobodnog interneta.

Nezadovoljstvo je župan Flego iskazao s postojećim izdvajanjima EU za znanost koje treba svakako povećati. „EU treba povećati izdvajanja za istraživanje i razvoj, kako bi bila svjetski lider u inovacijama i tehnologijama. Ukoliko želimo jedinstvenu i pametnu Europu, u svim državama, pa tako i u Hrvatskoj, potrebno je novim kurikulima reformirati školstvo te reorganizirati visoke škole i fakultete. Školstvo treba postati fleksibilnije kako bi moglo lakše pratiti potrebe i trendove na tržištu rada te sukladno njima otvarati nove obrazovne programe“, rekao je župan Flego povjereniku Tiboru Navracsicsu.

Osim adekvatnog obrazovnog sustava, nastavio je župan, mladima hitno treba posao. „Zalažem se za mjere i programe koji će omogućiti mladima da u roku od 4 mjeseca nakon što izgube posao imaju mogućnost dodatnog obrazovanja ili prekvalifikacije. Program razmjene mladih Erasmus odličan je primjer uspješnog projekta za mlade i s njime treba svakako nastaviti, ali ga i dodatno osnažiti. Osim toga, mladima trebamo osigurati uvjete za ostanak u ruralnim sredinama i zato Europa treba poticati takve programe, kao i one usmjerene na razvoj poduzetničkih inkubatora i financijskih poticaja za mlade poduzetnike. Jednako tako, držim kako je važno poticati zdrav život mladih te financijski podupirati masovnost i amaterizam u sportu, kao i obrazovanje trenera “, rekao je župan Flego i dodao kako ulaganje u mlade treba biti na vrhu prioriteta EU, posebice u ekonomski siromašnijim državama poput Hrvatske. U suprotnome će se nastaviti trend iseljavanja mladih u bogatije zemlje, što nije dobro. Župan Flego je zaključio kako sve navedeno treba oblikovati u konkretnu politiku za mlade koju će se potom i dosljedno primjenjivati.

Povjerenik Navracsics složio se sa svime što je izložio župan Flego te je kazao kako prihvaća njegova razmišljanja. Također, povjerenik je poručio kako će analizirati sve prijedloge, a posebno jače uključivanje Europske unije u financiranje digitalizacije kulture te izradu programa za mlade.

U Bruxellesu je župan Flego sudjelovao i na konferenciji na temu „Europske politike u potpori razvoja inovacijskog ekosustava“, organiziranoj u sklopu Dana industrije. Kao najvažnije nelogičnosti iznesene na konferenciji, a koje su prethodno upućene relevantnim tijelima EU, župan Flego je izdvojio smanjenje ulaganja za Socijalni fond i smanjenje sredstava za ruralni razvoj.

„Ne možemo smanjivati ulaganja u Europski socijalni fond za 7%, a istovremeno govoriti o važnosti cjeloživotnog učenja, novih vještina, reformi obrazovnog sustava kako bi se mladi pripremali za poslove budućnosti. Isto tako, ne možemo smanjivati ulaganja u ruralni razvoj za čak 28%, a istovremeno govoriti o opasnosti od nestanka sela i važnosti novih ulaganja te razvoja pametnih sela“, istaknuo je župan Flego koji pozdravlja novi program za digitalnu Europu za koji se u razdoblju 2021.-2027. izdvaja 8,2 milijarde eura od čega 700 milijuna eura za razvoj novih znanja i vještina.

Spomenutoj konferenciji prisustvovao je i Mate Rimac, osnivač Rimac Automobili, s kojim je župan Flego razgovarao o mogućnostima suradnje.