IRTA pomaže u brendiranju Crikvenice u Rivijeru ljubavi.

Danas, 14. veljače, na samo Valentinovo je u organizaciji Grada Crikvenice i IRTA d.o.o.  održana tiskovna konferencija kako bi se promovirao pilot projekt u obliku turističkog itinerera „In love in Crikvenica“ čiji je cilj brendirati Crikvenicu kao Rivijeru ljubavi. Pilot projekt se provodi u sklopu projekta I-ArcheoS. financiranog od strane Europske unije u sklopu programa Interreg Italija-Hrvatska 2014 – 2020, a Grad Crikvenica je jedan od partnera. Turistički itinerer se provodi od 12. do 16. veljače 2019. godine te je namijenjen partnerima u projektu odnosno inozemnim i hrvatskim agencijama, turoperatorima, vodičima i medijima kako bi prepoznali Crikvenicu kao ljubavnu destinaciju te ju preporučili i izvan turističke sezone.

Na tiskovnoj konferenciji je uz Grad Crikvenicu kojeg su predstavljale zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović te voditeljica projekta, Tena Peričić  i ostale projektne partnere sudjelovala Slavica Tobok Kandić, direktorica Istarske razvojne turističke agencije, kao nositelj provedbe javne nabave na spomenutom projektu. Prisutni su naglasili važnost ovog pilot projekta čiji je cilj valorizacija prirodne i kulturne baštine te brendiranje područja grada Crikvenice kao Rivijeru ljubavi te je stoga turistički itinerer vezan upravo uz Valentinovo s krajnjim ciljem produljenja turističke sezone.  Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović naglasila je da se Crikvenica u zadnjih nekoliko godina svrstala na kartu najromantičnijih gradova Hrvatske, a tome u prilog govori čitav niz manjih i većih projekata kao što su Ljubavna cestica i mjesta za ljubljenje („kissing spots“), a uz to je destinacija postala popularna za vjenčanja, zaruke i obnove zavjeta.

Direktorica Istarske razvojne turističke agencije istaknula je važnost uloge koju je IRTA d.o.o kao provoditelj javne nabave imala u cijelom projektu te naglašava: „Osim organizacije ljubavnog itinerera „In love in Crikvenica“ , u izradi je elaborat koji analizira trenutno stanje na terenu, a u sklopu istog su se prepoznali već postojeći proizvodi za razvoj turizma posebnog interesa koji imaju velik potencijal daljnje komercijalizacije s dugoročnim efektom za destinaciju.

U sklopu turističkog itinerera projektni partneri imaju priliku doživjeti Crikvenicu kao Rivijeru ljubavi te uživati u brojnim aktivnostima za zaljubljene koje je za njih pripremio Grad Crikvenica u suradnji s IRTA d.o.o., poput posjeta Muzeju Grada Crikvenice, šetnji Ljubavnom cesticom i posjetu  gradini Badanj i najpopularnijim mjestima za ljubljenje („kissing spots“), obilasku Labirinta ljubavi i koncertu klape Sveta Jelena Dramalj u Crkvi UBDM u Crikvenici kao predivnom valentinovskom poklonu, a posljednjeg dana itinerera organiziran je posjet izložbi Ivana Balaževića u Gradskoj galeriji Crikvenica.

Između ostalog, cij ovog projekta je poboljšati suradnju između dionika javnog i privatnog sektora koji su sudjelovali te osmisliti model upravljanja ovakvim projektima na razini destinacije u čemu IRTA d.o.o. pomaže svojim „know-how“-om i višegodišnjim iskustvom umrežavanja dionika na Istarskom poluotoku, posebice kroz projekte Bike & Outdoor te Istra Inspirit. Provedba javne nabave traje do kraja lipnja 2019. godine do kad je planirano niz promidžbenih ativnosti vezanih uz projekt.