Održana prva besplatna edukacija u sklopu projekta Arheološki park Vižula

15. veljače 2019. godine održana je prva u nizu besplatnih edukacija djelatnika turističkih agencija, Općine Medulin i Turističke zajednice Općine Medulin u sklopu projekta Arheološki park Vižula. Edukacije se održavaju kao sastavni dio Elementa 6 – Edukacija djelatnika za održivo upravljanje i prezentaciju kulturne baštine, a nositelj ove aktivnosti je partner na projektu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ovo je prva u nizu edukacija, a do 15. ožujka održati će se još 4 edukacije za navedene ciljane skupine. Polaznici besplatnih edukacija obraditi će teme o: razvoju vodstva i menadžerskih sposobnosti u upravljanju kulturnom baštinom, izazove održivog razvoja kulturnog dobra: kulturna vrijednost vs. ekonomska vrijednost, upravljati dodajući vrijednost – vodič za proizvode, iskustva i usluge, kooperacijski motivi utjecajno – interesnih skupina destinacije – kreiranje partnerstva arheološkog nalazišta Vižula te vidljivost kulturnog nasljeđa na webu.

Nakon prvog ciklusa besplatnih edukacija započinje i drugi ciklus koji je namijenjen turističkim vodičima. Edukacije za turističke vodiče započinju 18. ožujka 2019. godine, a također će se odvijati kroz 5 dana i 5 različitih tema. Edukacije će se održavati od 18. ožujka do 22. ožujka od 17:00 do 20:15 sati u prostorima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Turistički vodiči naučiti će više o vojnom i svakodnevnom životu u antici, arhitekturi antičkih vila, gospodarstvu i trgovačkim putevima u antici, arheologiji i povijesti umjetnosti s posebnim osvrtom na mozaike. Prijave za ove edukacije će započeti u ponedjeljak 18. veljače 2019. godine, a poziv će se dodatno objaviti i na web i Facebook stranicama Općine Medulin, Sveučilišta Jurja Dobrile i medijima. Prijave će se vršiti slanjem podataka na e-mail: ana.zufic@medulin.hr

Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga

projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak