Poziv na besplatne edukacije za turističke vodiče u okviru projekta Arheološki park Vižula

Općina Medulin poziva vas da sudjelujete na besplatnim edukacijama u sklopu projekta Arheološki park Vižula namijenjenim turističkim vodičima s tematikom života u antici.

Program edukacije odvijao bi se kroz ciklus predavanja u kojemu bi bilo obrađeno 5 tema kroz 5 dana. Edukacije će se odvijati od ponedjeljka 18.03. do petka 22.03.2019. godine od 17:00 do 20:15 sati u dvorani br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli.

Edukacije će održati predavači, doktori znanosti, zaposleni na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

KOME JE EDUKACIJA NAMJENJENA:

– djelatnicima turističkih vodiča (bez obzira na sjedište)

TEME EDUKACIJA:

– Vojni i svakodnevni život u antici – Arhitektura antičkih vila – Gospodarstvo i trgovački putovi u antici – Arheologija – Povijest umjetnosti s posebnim osvrtom na mozaike

TERMINI EDUKACIJA:

18.03.2019. od 17:00 – 20:15 h – Dvorana br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli
Vojni i svakodnevni život u antici – dr. sc. Davor Bulić

19.03.2019. od 17:00 – 20:15 h – Dvorana br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli
Arhitektura antičkih vila dr. sc. Davor Bulić

20.03.2019.od 17:00 – 20:15 h – Dvorana br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli
Gospodarstvo i trgovački putovi u antici prof. dr. sc. Robert Matijašić

21.03.2019. od 17:00 – 20:15 h – Dvorana br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli
Arheologija prof. dr. sc. Robert Matijašić

22.03.2019.od 17:00 – 20:15 h – Dvorana br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli
Povijest umjetnosti s posebnim osvrtom na mozaike prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

Dodana vrijednost ovih edukcija je predstavljanje projekta, te obilazak Arheološkog parka Vižula uz stručno vodstvo koje će se održati u subotu 02.03.2019. godine od 10.00 do 12.00 sati.

O PROJEKTU ARHEOLOŠKI PARK VIŽULA:

Projekt Arheološki park Vižula službeno je započeo 1. rujna 2017. godine, a provedba aktivnosti traje 24 mjeseca, odnosno do 1.9.2019. godine.

Projekt se odnosi na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje, u razvoj turističkih sadržaja, infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini. Osnovni cilj projekta Arheološki park Vižula je kroz tematski povezana ulaganja temeljenih na obnovi i valorizaciji kulturne baštine – arheološkog nalazišta iz doba antike, doprinijeti održivom društveno – gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivog odredišta kulturnog i povijesnog turizma. Projektom je obuhvaćeno ulaganje u sljedeće grupe aktivnosti koje zajedno čine koherentni i integrirani program: zaštita, obnova, revitalizacija i interpretacija kopnenih i podvodnih arheoloških nalazišta; uređenje i opremanje šetnice za posjetitelje Vižule; razvoj kulturnih i turističkih sadržaja za posjetitelje utemeljenih na kulturnoj baštini; edukacija o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine; brendiranje, marketing i promocija Arheološkog parka Vižule i destinacije.
Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak.

PRIJAVA NA EDUKACIJE:

Sudjelovanje na edukacijama je u potpunosti besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika, prijava je obavezna. Prijave su otvorene do 08. ožujka 2019. godine, a prijaviti se možete slanjem Vaših podataka (ime i prezime) na e-mail: ana.zufic@medulin.hr