Prvi susret istarskog župana Flega s predsjednikom regije Friuli Venezia Giulia Fedrigom

 

Istarski župan Valter Flego, danas se u Trstu po prvi put susreo s predsjednikom prijateljske talijanske regije Friuli Venezia Giulia Massimilijanom Fedrigom, koji je na tu dužnost stupio u svibnju prošle godine.

Župan Flego osvrnuo se na dugogodišnju suradnju između dviju regija, koje između ostalog imaju urede u Bruxellesu na istoj lokaciji te su članice Europske grupe za teritorijalnu suradnju. EGTS je model kreiran od strane Europske unije kojem je osnovni cilj promovirati, olakšati i poticati teritorijalnu suradnju.

“Drago mi je što sam s predsjednikom Fedrigom imao priliku razgovarati i o budućoj suradnji na EU projektima, posebice na programu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Trenutno je u sklopu tog programa u provedbi 5 zajedničkih projekata koji se tiču mobilnosti studenata, prometne infrastrukture, poljoprivrede i jačanja ICT sektora u svrhu promocije kulturnog turizma”, naglasio je župan Flego.

Govoreći pak o budućim projektima, jedna od ideja je povezivanje kaštela na području sjevernog Jadrana, odnosno Istre, te regija Friuli Venezia Giulia i Veneto. Time bi se stvorio dodatni turistički proizvod koji bi umrežavanjem donio višestruke koristi trima regijama.

Također, kao daljina područja suradnje obje su strane istaknule industriju i pomorski promet.

Predsjednik Fedrigo naglasio je kako su regiji Friuli Venezia Giulia posebno važni bilateralni odnosi sa susjednim, povijesno i kulturološki bliskim regijama.

Na sastanku je istaknuto i kako bi ovakvi susreti trebali biti češći te kako bi na njima ubuduće trebale sudjelovati i institucije i razvojne agencije, ovisno o konkretnim temama i projektima.

Uz župana Flega, sastanku su prisustvovali i zamjenica župana Giuseppina Rajko, pročelnik za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica i gradonačelnik Grada Novigrada Anteo Milos.