Dobivanjem uporabne dozvole završena rekonstrukcija nerazvrstane ceste Cukrići – Čabrunići – Stanica Čabrunići.

Nakon potpisa ugovora između Općine Svetvinčenat i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz veljače 2018. godine, rekonstrukcija ceste Cukrići – Čabrunići – Stanica Čabrunići započela je početkom mjeseca rujna 2018. godine kada su radovi na istoj započeli sa iskolčavanjem i ravnanjem postojeće ceste. Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste završili su u predviđenom roku odnosno unutar 90 od dana potpisivanja ugovora, kako je istim bilo predviđeno.

Radove rekonstrukcije ceste izvelo je poduzeće Cesta d.o.o. Pula, dok je stručni nadzor izvršilo poduzeće Flacius et filii d.o.o. Marčana. Ovim radovima asfaltirana je spomenuta dionica ceste u dužini od 2.111 metara od Cukrići do Stanice Čabrunići u širini od tri do tri i pol metra. U konačnici, po završetku rekonstrukcije ceste,ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 1.250 000,00 kuna.

Ovaj projekt je financiran sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u sklopu Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Mogu reći da je dobivanjem uporabne dozvole početkom veljače 2019. za sada već  rekonstruiranu cestu Cukrići – Čabrunići – Stanica Čabrunići završen još jedan općinski projekt financiran europskim sredstvima, čija je realizacija bila od iznimne važnosti za mještane ovog djela Općine Svetvinčenat.

Sama prometnica povezati će navedena naselja, te podignuti razinu komunalne opremljenosti koja je preduvjet za daljnji razvoj i napredak navedenog područja. Sama dionica od iznimne nam je važnosti iz razloga što njome prometuje školski autobus, te njezinom realizacijom ujedno je i povećana sigurnost naših najmlađih sumještana na putu do škole.  – izjavio je zamjenik načelnika Dean Perković.