Obilježavanje 114. godišnjice rođenja Tone Peruška

Općina Medulin s osnovnim školama Tone Peruško iz Pule, dr. Mate Demarina iz Medulina
te Dječjim vrtićem Premantura obilježava 114. godišnjicu rođenja Tone Peruška programom dana 27. veljače 2019. godine u Premanturi.

Program obilježavanja:

8.30 h – 9.15 sati • okupljanje sudionika kod zvonika u Premanturi

9.30 h – 10.00 sati

• pozdravni govori ravnatelja škole, predstavnika Općine Medulin i grada Pule
• nastup učenika OŠ TONE PERUŠKA Pula i OŠ MATE DEMARIN te DV MEDULIN

10. 00 – 10.30 sati
10.40. – 11.10 sati

• obilazak Kuće prirode uz stručno vodstvo edukatora JU Kamenjak
• obilazak rodne kuće i Muzeja makete brodova
11.15 h – 11.30 sati • polaganje cvijeća na grob Tone Peruška
11.45 h – 12.15 sati • nogometna utakmica učenika 7. Razreda OŠ TONE PERUŠKA Pula i MATE DEMARIN Medulin

12.30 h • povratak u Pulu, Medulin