Redovno održavanje oborinskog kolektora Pragrande

U sklopu redovnog održavanja oborinske odvodnje, Pragrande d.o.o. će u razdoblju od 25.
veljače do 1.ožujka 2019. u vremenu od 21 do 6 sati izvodit radove na čišćenju oborinskog
kolektora Pragrande u Flaciusovoj ulici kod zgrade glavne pošte u dužini od 170 metara.

Radove će djelatnici Pragrandea d.o.o. izvoditi specijalnim vozilima za usisavanje i ispiranje
kanala pod visokim tlakom, uz ugovorene izvođače za ronilačke radove u samom kanalu.

Zbog radova će na snazi biti privremena prometna signalizacija.

Kanal Pragrande izgrađen je još u vrijeme Austro-Ugarske isključivo kao odvodni protu
poplavni kanal, no kroz godine je spajanjem kanalizacije iz dijela grada od doline Pragrande
pretvoren u mješoviti kanal u kojem se miješanju odvodne (kišne) vode i  fekalne
(kanalizacijske) vode.

Europskim projektom Pula centar će se, po cijeloj dužini kanala, od polja Pragrande do
zgrade Glavne pošte, rekonstruirati odvodnja te razdijeliti fekalne od oborinskih voda.

Aktivnost čišćenja kanala Pragrande postao je dio redovitog godišnjeg programa održavanja
sustava odvodnje čime ujedno osim sprječavanja zagađenja pulskog zaljeva doprinosimo
značajno smanjenju mogućnosti plavljenja niskih gradskih zona.