Izložba ”Dvije prapovijesne riznice Portugala – arheološka nalazišta Côa i Lagar Velho” u Galeriji C8 u Puli 01. ožujka

Nastavljajući izuzetnu suradnju, 01.03.2019. Arheološki muzej Istre, u Galeriji C8 u Puli, ugostit će izložbu Arheološkog muzeja u Zagrebu: Dvije prapovijesne riznice Portugala – arheološka nalazišta Côa i Lagar Velho

Izložbeni projekt Dvije prapovijesne riznice Portugala prezentira dva važna svjetska nalazišta, ukop četverogodišnjeg djeteta u pripećku Lagar Velho i gornjopaleolitičku umjetnost doline rijeke Côe.

Izložba Dječak iz Lapeda i druge priče iz pripećka Lagar Velho prikazuje otkriće kostura četverogodišnjeg dječaka kojeg su pažljivo sahranili njegovi bližnji prije 29.000 godina. Detaljnom analizom kostura otkriveno je da pokazuju anatomske karakteristike modernih ljudi, ali i neandertalaca. Ovo iznimno otkriće ubrzo je odjeknulo u javnosti, a sam Dječak postao je portugalski nacionalni simbol. Izložba kroz fotografije i audio-vizualni materijal donosi prikaz njegovog otkrića te povijest ovog važnog nalazišta. Rekonstrukcije ukopa te imaginarni portreti članova Dječakove obitelji, radovi su studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba Dolina Côe – Trideset tisuća godina pejzažne umjetnosti prikazuje jedno od najznačajnijih nalazišta gornjopaleolitičke umjetnosti. Na stijenama obronaka koje okružuju rijeku Côu nalazi se više od tisuću urezanih prikaza životinja, ljudi i apstraktnih simbola. Na izložbi se mogu vidjeti fotografije nekih od najljepših i najživopisnijih prikaza ovog nalazišta koje se već dvadeset godina nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine. Za što vjerodostojniji dojam pobrinuli su se studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu koji su napravili rekonstrukciju prikaza na stijenama.

Izložba će biti otvorena 01.03.2019. u 12,00 sati. Može se pogledati svakoga dana do 12.05.2019. Ulaz je slobodan

Autori izložbe: Ana Cristina Araújo i Ana Maria Costa (Archaeosciences Laboratory LARC|DGPC); Vânia Carvalho (Leiria Museum), Bruno Navarro, Thierry Aubry i Dalila Correia (Fundação Côa Parque)

Autori likovnog postava u Arheološkom muzeju Istre: Nina Gostinski i Sunčica Nagradić Habus (Arheološki muzej u Zagrebu)

Likovne rekonstrukcije: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Nedeljko Špoljar (Senses Design Factory)