Projekt ECO-NautiNET i buduća web–platforma predstavljeni na sajmu Nautika u Zagrebu

Na najvećem poslovnom nautičkom sajmu u Hrvatskoj, 28. Zagrebačkom sajmu Nautike na kojem se od 20. do 24. veljače predstavilo više od 300 izlagača  s više od 280 atraktivnih plovila,  HGK – Županijska komora Pula predstavila je izlagačima i posjetiteljima projekt ECO-NautiNET i buduću web-platformu.

 

Pored izlagačkog dijela u sklopu sajma održala se i sjednica Udruženja male brodogradnje HGK na kojoj je Denis Hrelja, viši stručni suradnik u HGK – Županijskoj komori  Pula, ujedno i voditelj projekta ECO-NautiNET detaljno predstavio projekt i aktivnosti koje se provode u sklopu projekta te mogućnosti koje će nuditi web-platforma kad bude u punoj funkciji. Putem projekta ECO-Nautinet provode se aktivnosti za poboljšanje konkurentnosti, inovativnosti i internacionalizacije malih i srednjih poduzeća u nautičkom sektoru Jadransko-jonske regije, u kojima sudjeluje i HGK – Županijska komora Pula kao jedan od projektnih partnera.

 

Očekuje se da će web-platforma kad bude u punoj funkciji omogućiti malim i srednjim tvrtkama međusobno umrežavanje te povezivanje s istraživačkim organizacijama i ostalim institucijama u svrhu informiranja te prijenosa znanja i tehnologija unutar nautičkog sektora. Za potrebe izrade web-platforme tijekom 2018. godine anketirano je više od 150 poduzetnika iz pet zemalja kako bi platforma što više zadovoljila konkretne zahtjeve korisnika.

 

ECO-NautiNET je projekt broj 398 koji je u sklopu programa Interreg ADRION transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II).