Potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Uljanik brodogradilišta d.d.

27. veljače 2019. u Uljaniku je potpisan Sporazum o suradnji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i ULJANIK Brodogradilišta d.d..
Spomenutim sporazumom definiraju se načela dugoročne suradnje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i ULJANIK Brodogradilišta d.d. na projektima istraživanja, razvoja i obrazovanja
iz područja djelatnosti Sveučilišta koji mogu značajno pridonijeti uspješnosti ostvarenja razvojnih planova Uljanika.
Potpisivanje Sporazuma o suradnji nadovezuje se na inicijativu za nastavnu suradnju Uljanika i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koja je pokrenuta 2016. uz podršku HAZU-a i
Rektorskog zbora RH, a s ciljem povezivanja znanstvenog i realnog sektora te ostvarenja nastavne suradnje sa sveučilišnim Odjelom za tehničke studije, studijima Proizvodno
strojarstvo i Računarstvo.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i ULJANIK Brodogradilište d.d. ovim sporazumom
iskazuju interes surađivati na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno na:
– istraživačko-razvojnim projektima,
– obrazovanju radnika ULJANIK Brodogradilišta d.d. kroz specijalističke seminare, radionice, predavanja, stručne i sveučilišne studije, specijalističke poslijediplomske studije,
poslijediplomske doktorske studije i sl.,
– stručnom i praktičnom usavršavanju studenata Sveučilišta kroz studentske prakse, radionice i stručna predavanja,
– organiziranju posjeta većih skupina studenata pogonima brodogradilišta i plovnim objektima koje ULJANIK Brodogradilište gradi za naručitelje, s ciljem edukacije, razmjene znanja i iskustva.

Sporazum su potpisali rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli g. Alfio Barbieri i
predsjednik Uprave ULJANIK Brodogradilišta d.d. g. Sandi Božac.