Održano javno izlaganje Prijedloga I. Izmjena i dopuna UPU „Marina Veruda“ i Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule

U Komunalnoj palači jučer je održano javno izlaganje Prijedloga I. Izmjena i dopuna  UPU „Marina Veruda“ vezano uz kojeg i Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna  GUP-a Grada Pule izrada kojih se provodi u jedinstvenom postupku. Prijedloge planova, koji su na javnoj raspravi od 26. veljače do 5. ožujka ove godine, izložio je predstavnik stručnog izrađivača tvrtke „Novi urbanizam“ d.o.o. iz Pule, Nenad Novković d.i.a.. Uz odaziv nekoliko zainteresiranih građana, javno izlaganje uvodno je otvorio Giordano Škuflić pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustavi i imovinu.

 

Izradi Izmjena i dopuna planova pristupilo se, u prvom redu, radi redefiniranja površine kopnenog i morskog dijela luke nautičkog turizma te ostalih ciljeva određenih Odlukom o izradi koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pule br. 12/18 a kojima se žele utvrditi uvjeti i valjane pretpostavke za razvoj i unapređenje stanja u prostoru tog dijela grada Pule u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

 

Uvid u Prijedloge planova se, u vrijeme trajanja javne rasprave, može izvršiti u prostorijama Upravnog odla za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Forum 2, I kat, svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 sati te na službenoj web stranici Grada Pule, www.pula.hr pod obavijesti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-prostorno-uredenje-komunalni-sustav-i-imovinu/obavijesti/).

 

Podsjećamo, također, da je u vrijeme trajanja javne rasprave na izložene prijedloge planova moguće dati pisane primjedbe,  prijedloge i  mišljenja i to:

 

  • direktno putem Pisarnice Grada Pule,
  • putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pula.hr. ili
  • putem pošte na adresu Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2 Pula.