Grad Pula uredio prometnice s pratećom infrastrukturom u Štinjanu i nastavlja s uređenjem Hidrobaze.

S ciljem povećanja razine kvalitete življenja stanovnika u Štinjanu Grad Pula uredio je Prilaz Plazine i Ulicu Trsine. Za uređenje navedenih ulica uloženo je oko 1,6 milijuna kuna.

U Prilazu Plazine izgrađena je prometnica u dužini od oko 180 metara, širine 5,50 metra, s dva vozna traka i jednostranim nogostupom.  Izgrađena je i nova javna rasvjeta u  dužini od gotovo 200 metara koja će kroz narednih nekoliko dana biti u funkciji. Osim toga, izvedeni su i slivnici sa spojem na postojeći oborinski kolektor. U Ulici Trsine (odvojak s Ulice Puntižela) projekt je obuhvatio izgradnju 160 metara prometne površine, parkirališta s 21 parkirališnim mjestom, javne rasvjete i sustava oborinske odvodnje. U sklopu uređenja posađeno je i 4 stabla Catalpe.

Osim kontinuiranog ulaganja u prometnu infrastrukturu kvaliteti življenja u Štinjanu svakako je pridonijelo i uređenje plaže na Hidrobazi u koju je do sada uloženo oko 11,7 milijuna kuna. Od toga je Grad Pula izdvojio 8,6 milijuna kuna, a ostatak bespovratnih sredstava dobiven je od strane Ministarstva turizma. Četvrta po redu faza uređenja, radovi koji su u tijeku, iznosi oko 3 milijuna kuna od čega su, temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, Gradu Puli iz Fonda za razvoj turizma odobrena financijska sredstva u iznosu od 480 tisuća kuna, a ostatak sredstava osiguran je iz gradskog proračuna. 

Nastavku uređenja iz prethodnih godina obuhvaća uređenje dijela internih komunikacija centralne zone kojima će se, kao i do sada, omogućiti nesmetan pristup plaži i objektima na plaži svim korisnicima, a naročito osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uređenje betonskih površina s pripremljenom infrastrukturom za buduće objekte koji su u toj zoni predviđeni, te postava pripadajuće urbane opreme i rasvjete.   Javna rasvjeta bit će u LED tehnologiji s ugrađenim regulatorom za smanjenje intenziteta svjetlosti u noćnim satima – SMART rasvjeta. Osim sanitarnih čvorova s tuševima, plaža će se nadopuniti s još stalaka za bicikle i košarica za otpatke, među kojima i za selektivno prikupljanje otpada. Također postavit će se i sustav za navodnjavanje u dijelu budućih zelenih površina kako bi se omogućilo kvalitetnije ukorjenjivanje sadnog materijala koji je planiran u narednim fazama uređenja.  U sklopu ovogodišnjih radova izvršit će se i pripremni radovi te sadnja 60 različitih stabala (javor, judić, pinija, jasen, gledičija), 50 – ak visokih grmova (planika, lovor, filirea, tobirovac, konopljika, žutilovka, viburnum), 115 srednje visokog bilja (abelia, mirta, smrdeljika, teucrium, brnistra) te 250 sadnica niskih trajnica (ružmarin puzajući, nekoliko vrsta kadulje) i različitih ukrasnih trava.

Osim uređenja plaže na Hidrobazi na području Mjesnog odbora Štinjan  i ove godine nastavlja se s pripremom projekata kojima će se dodatno povećati kvaliteta prometne infrastrukture. Naime, u proračunu za 2019. godinu osigurano je pola milijuna kuna za pripremu projektne dokumentacije za uređenje dijela Ulice Puntižela i Fažanske ceste. Projektiranje uređenje dijela Ulice Puntižela planira se u dužini od 160 metara i to projektiranje izgradnje prometnih površina s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, dok se projektiranje zahvata uređenja na Fažanskoj cesti (dvije dionice) planira realizirati u suradnji s Općinom Fažana i Županijskom upravom za ceste Istarske županije sukladno nadležnosti na Fažanskoj cesti.  

Dodajmo nadalje kako će gradsko trgovačko društvo Monte Giro d.o.o., uz dane suglasnosti Grada Pule i uz pomoć nadležnih gradskih odjela pripremiti i ugovoriti radove proširenja groblja u Štinjanu i to za 869 metara kvadratnih, što se planira izvršiti do kraja godine. Financiranje investicije osigurat će se iz vlastitih izvora financiranja Monte Gira d.o.o. i drugih izvora.