Hortikulturno se uređuje rotor Rizzijeva – Radićeva

Tri velike fotinije, devet malih kuglastih fotinija nana, odnosno  patuljastih fontinija te šest teucriuma u kombinaciji s dekorativnim kamenjem u sivoj i bijeloj boji hortikulturno je rješenje uređenja rotora na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice. Sve su biljke topijarno oblikovane u kuglaste oblike te će svojim dekorativnim crvenim i sivim listovima ugodno i decentno upotpuniti vizuru kružnog toka. Upravo su ove vrste biljaka jedne od najatraktivnijih vrsti u oblikovanju urbanih prostora.
Radovi se realiziraju u sklopu godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina Grada Pule koje izvodi društvo Pula Herculane d.o.o..