KONFERENCIJA O JAVNO-CIVILNOM PARTNERSTVU I SUDIONIČKOM UPRAVLJANJU U KULTURI MI PLUS PROJEKTA U BALAMA 21. i 22. ožujak.

“Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju”

Konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi “Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju”, najavljena je na jučerašnjoj konferenciji za novinare održanoj u palači Soardo Bembo u Balama. Radi se o konferenciji koju organiziraju partneri okupljeni u MI plus platformi u sklopu istoimenog projekta i koja će biti održana 21. i 22. ožujka 2019. u palači Soardo Bembo u Općini Bale. Na konferenciji su se prisutnima obratili Sandi Drandić, zamjenik načelnika Općine Bale, Marino Jurcan, voditelj projekta i predsjednik udruge Metamedij te Ivana Čehić Rabljenović, suorganizatorica konferencije i predsjednica udruge Faro11.

Sandi Drandić je u ime domaćina pozdravio i predstavio govornike i kazao da se radi o projektu više dionika koji je financiran i od strane fondova Europske unije te da su Bale prepoznate kao potencijalni partner, ali i kao primjer dobre prakse. Marino Jurcan je zahvalio Općini Bale na domaćinstvu i gostoprimstvu te je predstavio partnere koji su došli na konferenciju: Mateju Filipović-Sandalj iz udruge Metamedij, Noela Mirkovića iz Labin art expressa XXI, Marka Bolkovića iz udruge Sonitus i Aleksandru Vinkerlić iz Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana.

– Smatramo da je će sudioničko upravljanje koje je tema konferencije biti bitno u buduće vrijeme, a konferencija je namijenjena predstavnicima udruga, zaposlenicima ustanova odnosno akterima u kulturi u širem smislu koji bi htjeli jačati svoje sposobnosti i kapacitete za sudioničko upravljanje. Ono s jedne strane pridonosi tome da se resursi koji su u kulturi na žalost sve oskudniji što bolje koriste te da kultura bude javno dostupna što većem broju ljudi, a s druge strane da mi kao kulturnjaci naučimo kako da što kvalitetnije uključimo našu publiku i korisnike naših programa u njihovo kreiranje. Tijekom dva dana konferencije planirali smo prezentirati primjere dobre prakse, studije slučajeva i istraživačke radove. Imat ćemo nekoliko panel diskusija, a osim samog učenja i upoznavanja bitno nam je i da dođe do umrežavanja unutar Istre s obzirom da u županiji postoje još tri projekta na sličnu temu: Društveni centar Rojc u Puli, Lamparna u Labinu i Nevidljivi Svetvinčenat koji razvijaju slične centre. Lijepo je da se upoznamo i sretnemo neke druge aktere koji možda nisu već sada uključeni u te projekte, ali bi se htjeli pridružiti te da se na neki način povežemo. Samoj temi smo htjeli pristupiti kroz način koji propituje sudioničko upravljanje te da se razgovara i o izazovima jer je u teoriji i na papiru to sve lako i izgleda lako izvedivo. Izazovi su političke prirode – pitanje je da li u društvu postoji dovoljna razina demokracije i povjerenja prema drugima iz sva tri sektora: privatnog, civilnog i javnog, odnosno da li su djelatnici u kulturi uopće spremni na takav model upravljanja i suradnje, da li publika zna o čemu se radi te da li je voljna u tome sudjelovati i na koji ju se način može uključiti. To su izazovi o kojima ćemo pričati i nadamo se da ćemo doći do korisnih odgovora, kazao je Jurcan.

Ivana Čehić Rabljenović je predstavila program konferencije koja počinje u četvrtak, 21. ožujka u 8 sati kada je registracija.

– Nakon toga slijedi uvodni govor te predavanje „Sudioničko upravljanje u kulturi: sudjelovanje u razvoju lokalne kulture i kulturne politike“ Teodora Celakoskog. Nakon pauze za ručak na redu je jedino predavanje na engleskom jeziku „Zajedničko planiranje i upravljanje prostorima: nova generacija civilnih i kulturnih prostora u EU“ koje će održati Levente Polyak. Nakon pauze za kavu slijedi Panel razgovor „Izazovi sudioničkog upravljanja u praksi“ na kojem će govoriti predstavnici SU Molekula iz Rijeke, KA-MATRIX-a iz Karlovca, zagrebačkog Pogona, Magacina u Kraljevića Marka iz Beograda, RogLaba iz Ljubljane te MI+ iz Pule, a moderatorica će biti Suzana Jašić. Slijedi potom predstavljanje projekata iz Istre financiranih u sklopu poziva Kultura u Centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, a to su: Grad(imo) Rojc Saveza udruga Rojca, DKC Lamparna, L.A.E.-a XXI i Nevidljiva Savičenta Općine Svetvinčenat. Drugi dan, u petak 22. ožujka, program počinje obilaskom tvrđava u Balama pod vodstvom Ivana Maričića, direktora društva Fort Forno d.o.o.. Program se nastavlja predavanjem Sandija Drandića „Model upravljanja Općine Bale“ te predstavljanjem „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice” Ureda za Udruge. Nakon pauze za ručak bit će održano predstavljanje MI+ platforme od početaka do danas te budući planovi o čemu će govoriti Marino Jurcan, predsjednik udruge Metamedij i Marko Bolković, predsjednik udruge Sonitus; kazala je Čehić Rabljenović koja je pojasnila i princip prijave na konferenciju.

Na konferenciju se mogu prijaviti članovi i zaposlenici udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu na adresi https://form.jotformeu.com/90552126098357. Rok za prijavu produljen je do 17. ožujka 2019. Putni troškovi biti će pokriveni svim gostima kojima je put do Općine Bale udaljeniji od 30 km u jednom smjeru.

Marino Jurcan je za kraj kazao da je za projekt “MI plus” dodijeljeno sveukupno 797.402,28 kn, od čega 677.791,94 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.