Istra prva u Hrvatskoj dosegla razinu BDP-a iz pretkrizne 2008.

Istarska županija i prema najnovijim pokazateljima potvrđuje da je jedna od najrazvijenijih hrvatskih regija, bilo da govorimo o indeksu razvijenosti, BDP-u koji je 24,9% iznad hrvatskog prosjeka, rastu zaposlenosti ili većem broju useljavanja nego iseljavanja. Istarska županija je na samome vrhu po broju gradova koji se smatraju među najboljima u kategorijama: ekonomija, kvaliteta života te obrazovanje, demografija, mladi i socijalna politika.

– Istra je, dakle, poželjno mjesto za život i poslovanje. Na ovo potonje ukazuje činjenica da su, primjerice, u zadnjih 6 godina izravna inozemna ulaganja u Istru narasla za 23,6 milijuna eura. Vrijednost izvoza istarskih poduzetnika u istom je razdoblju povećana za gotovo 3 milijarde kuna. Također, Istra je prva u Hrvatskoj dosegla i prešla razinu  BDP-a iz pretkrizne 2008. godine, navodi istarski župan Valter Flego dodajući kako je uz Istru, još jedino Međimurska županija dosegla BDP iz 2008.

Svemu navedenom svakako su doprinijele i brojne mjere koje provodi Istarska županija i njezina razvojna agencija IDA. Naime, financijskim poticajima za malo i srednje poduzetništvo sustavno se stvara povoljno poduzetničko okruženja i time doprinosi rastu i razvoju kako postojećih, tako i otvaranju novih poslovnih subjekata te novih radnih mjesta, kao i razvoju cjelokupnog gospodarstva u Istri. Program financijske podrške za malo i srednje poduzetništvo obuhvaća potpore u obliku poduzetničkih kredita i jamstava za poduzetnike i obrtnike, a u proteklih pet godina realizirane su i tri kreditne linije u sklopu kojih je odobreno financiranje za 252 poduzetnička projekta ukupne vrijednosti 139,1 milijuna kuna. Također, iz proračuna Istarske županije u proteklih je pet godina izdvojeno 16 milijuna za razvoj gospodarstva i poduzetništva, a u 2019. izdvojit će se dodatnih 4,5 milijuna kuna.

– Istarska županija i Istarska razvojna agencija, u suradnji s poslovnim bankama te HBOR-om pripremaju nove kreditne linije „Poduzetnik 2019.“ za male i srednje poduzetnike Istarske županije, ukupnog kreditnog potencijala od 60 milijuna kuna, s povlaštenim uvjetima i subvencijom na kamatu iz županijskog proračuna. Na taj način Županija pomaže i potiče daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva, naglašava župan Flego.

Puno se ulagalo i u poduzetničke zone, budući da je infrastruktura preduvjet razvoja gospodarstva uopće. Dugoročnim programom razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji obuhvaćene su 34 strateške zone, a trenutno je njih 16 infrastrukturno opremljeno. Navedene zone zauzimaju površinu od preko 1.200 ha zemljišta te je u njih je do sada uloženo više od 190 milijuna kuna.

Tijekom 2018. godine pokrenuta je inicijativa uspostave Mreže poduzetničkih inkubatora i coworking prostora Istarske županije. Trenutno su na području Istarske županije uz postojeće poduzetničke inkubatore prostore u Labinu, Puli, Poreču, Rovinju i Vodnjanu, u tijeku ulaganja iste namjene u gradovima Buzetu i Pazinu te općini Barban. Zahvaljujući Europskom fondu za regionalni razvoj u potonja tri poduzetnička inkubatora bit će uloženo čak 11 milijuna kuna. EU sufinanciranje za PI „Pazin UP“ iznosi 98%, za PI Barban – Centar poduzetničke kreativnosti 97%, a za PI „Verzi“ Buzet 75%.

– Umrežavanjem poduzetnika želimo dodatno osnažiti poduzetničko okruženje te potaknuti samozapošljavanje i rast i razvoj mladih inovativnih poduzetnika, posebice onih koji ulažu u razvoj novih tehnologija, pojašnjava župan Flego i dodaje kako je u proteklih 5 godina u Istarskoj županiji smanjena nezaposlenost mladih za 65%.

Još jedan vrijedan EU projekt na tom području je onaj izgradnje i uspostave COWORKING centra u Puli, kao jednog od strateških projekata Strategije razvoja urbanog područja Pula, planirane vrijednosti 16 milijuna kuna. Naime, napuštena zgrada Mehanike u centru Pule, bit će obnovljena i nadograđena te prenamijenjena u sklopu projekta u poduzetnički centar. Planirano je da usluge prostora koristi 30 do 40 poduzetnika te slobodnih profesionalaca, a glavni cilj centra bi će stvaranje inovativne poduzetničke zajednice koja će se razvijati zahvaljujući umrežavanju dionika iz javnog i privatnog sektora.

Župan Flego spominje i EU projekt REI II, kojeg provodi Istarska županija, a ukupna mu je vrijednost gotovo 2 milijuna kuna. Projekt je, u prvome redu, usmjeren na poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja te predstavlja nastavak vrlo uspješne prve inačice istoimenog projekta. Jedan od glavnih ciljeva projekta je izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027., u koju će biti uključeni svi ključni dionici na tržištu rada s područja županije. Strategijom će se definirati budući prioriteti i mjere ključne za stvaranje konkurentne radne snage, sukladno zahtjevima sve izazovnijeg tržišta rada.

Valja napomenuti i kako je u proteklih pet godina IDA provela ukupno 153 besplatnih edukacija za poduzetnike i obrtnike, za više od 5.537 polaznika.