Grad Vodnjan-Dignano raspisao javni natječaj po programu  „VODNJAN PROENT“ – program poticanja razvoja poduzetništva u starogradskoj jezgri na području Grada.

Grad Vodnjan-Dignano je raspisao Javni natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri na području Grada.  Natječaj se provodi u svrhu  poticanja razvoja poduzetništva na području Grada po programu „VODNJAN PROENT“.

Cilj je da se davanjem poslovnih prostora u zakup ožive starogradske jezgre na području Grada te da se pomogne poduzetnicima da lakše dođu do svog poslovnog prostora. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe, a svaki ponuditelj može podnijeti zahtjev za jedan poslovni prostor. Rok zakupa je 20 godina, a prvih pet godina zakupac će biti oslobođen od plaćanja zakupnine. Budući zakupac se obvezuje u poslovnom prostoru obavljati svoju djelatnost najmanje 10 godina, u suprotnom je dužan podmiriti iznos za koji je bio oslobođen plaćanja najma. Najpovoljniji ponuditelj po provedenom natječaju u roku od 6 mjeseci mora staviti u upotrebu poslovni prostor uz obaveznu obnovu fasade i vanjske stolarije, te prijaviti svoje prebivalište/sjedište na području Grada. Ulaganja u (pre)uređenje prostora kompenzirat će se do najviše 50% ugovorene zakupnine, a mogu se priznati u najvišem iznosu za 10 godina zakupnine. Sva ulaganja u zakupljeni prostor, pa bili i nužna, bez pisane suglasnosti gradske uprave neće se priznavati.

„Nakon što uspješno provodimo program „VODYOUNG“ – program poticanja stambenog zbrinjavanja za mlade na području Grada Vodnjan-Dignano, ovim se Natječajem po programu „VODNJAN PROENT“ provodi još jedna poticajna mjera koja ima za cilj razvoj poduzetništva i uređenja starogradske jezgre u Gradu Vodnjan-Dignano, a sve kako bi Grad pomogao poduzetnicima i istima postao partner u razvoju i obavljanju gospodarskih djelatnosti. Grad je osmislio ovaj program iz razloga što su gospodarska kriza i novi trendovi doveli male poduzetnike do poslovnih poteškoća. Svjesni navedenih činjenica, te potaknuti željom da starogradska jezgra opet bude centar događanja i razvoja gospodarstva na našem području, Grad Vodnjan-Dignano daje u zakup poslovne prostore pod posebnim uvjetima“ naglasio je Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović te je pozvao sve zainteresirane da se prijave na navedeni Natječaj.

Sve obavijesti glede poslovnih prostora izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu  dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano  u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat ili na telefon broj 512-457, 512-453.

Kompletan tekst natječaja s popisom dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, Vodnjan i na internet stranici www.vodnjan.hr

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave, te počinje teći 12.03.2019. do  19.03.2019. godine.

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 13., 14. i 15. ožujka 2019. godine od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25. ožujka 2019. godine u 09,30 sati u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2 / I kat.