Održan koordinacijski sastanak gradonačelnika i načelnika urbanog područja Pula na temu provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja.

U Komunalnoj palači danas je održan koordinacijski sastanak gradonačelnika i načelnika urbanog područja Pula na temu novina oko oko provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja kao i razvoja aktivnosti održivog urbanog razvoja. Uvodno prisutne predstavnike Grada Vodnjana te općina Marčane, Medulina, Svetvinčente i Ližnjana uvodno je pozdravio zamjenik gradonačelnika grada Pule Robert Cvek, koji je na sastanku nazočio u pratnji zamjenice i predsjednice Partnerskog vijeća za Urbano područje Pula Elene Puh Belci te resornih pročelnika.

Uslijedila je prezentacija voditelja Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Damira Prhata u kojoj su predstavljene ključne teme i dosadašnje provedene aktivnosti koje su direktno usmjerene na cijelo urbano područje. Prezentirane su terminske izmjene koje se odnose na Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 prema kojima je za čelnika ITU PT Pula imenovan zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek. Ujedno, dan je detaljan osvrt na priloge spomenutog Sporazuma koji sadrže popis poziva po specifičnim ciljevima za dostavu projektnih prijedloga sa pripadajućim vrstama poziva, vremenskim planom objave i popis strateških projekata. Voditelj Odsjeka posebno je izdvojio poziv koji se odnosi na obnovu brownfield lokacija u urbanom području Pula za kojega je u tijeku postupak izmjene kriterija odabira kojeg je pokrenulo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Odboru za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. 2020.

U zadnjem dijelu prezentacije Prhat se osvrnuo na provedbu ITU mehanizma u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Pritom je prisutne upoznao sa zaključcima sastanka koji je održan u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava uz prisustvo predstavnika svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam. Kako bi se i formalno aktivirala suradnja Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Grada Pule, Ministarstvo će pripremiti prijedlog Sporazuma o provedbi/suradnji koji će uključivati listu intervencija urbanog područja Pula.

Uslijedila je konstruktivna rasprava svih sudionika sastanka te je dogovoreno da će se nastaviti sa koordinacijama u svrhu promptnosti  informiranja o nastavku provedbe ITU mehanizma.