Javno predavanje dr.sc. Berta Šalaja: Društveni kapital zajednice

U srijedu 20. ožujka s početkom u 19 sati u Dnevnom boravku DC Rojc, održat će se javno predavanje na temu Društveni kapital zajednice. Predavanje će održati profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dr.sc. Berto Šalaj, autor knjige „Socijalni kapital: Hrvatska u komparativnoj perspektivi“. Nakon predavanja predviđena su pitanja i rasprava.

Društveni kapital zajednice predstavlja određeni sistem normi i mreža (unutar zajednice/društva) koje olakšavaju kolektivnu akciju. Obuhvaća norme ponašanja i uzajamnosti te spremnosti pojedinaca u nekom društvu da se zajednički angažiraju u rješavanju problema u zajednici. Sam pojam pojavio se u drugoj polovici dvadesetog stoljeća u okviru sociologije, a jedan od prvih koji je popularizirao koncept bio je američki politolog Robert Putnam u knjizi „Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy“. Tijekom devedesetih godina koncept društvenog kapitala se širi u gotovo sva sociološka i politološka istraživanja koja obuhvaćaju razvoj nekoga društva, te se danas kada se govori o razvoju nekog društva gledaju financijski kapital, prirodni resursi, ljudski kapital te društveni kapital kao važno vezivno tkivo. Bitan preduvjet za razvoj društvenog kapitala je razina povjerenja među pripadnicima neke zajednice. Sam pojam nije dovoljno prisutan u javnom diskursu, s toga mnogi i ne znaju što bi trebao predstavljati, iako je jedan od pokazatelja razvijenosti društva, tim više potreba za ovakvim predavanjem.

Kada je Hrvatska u pitanju, razina društvenog kapitala bila je najveća neposredno nakon rata, nakon čega počinje opadati, a prema posljednjim istraživanjima razina povjerenja i društvenog kapitala u Hrvatskoj veoma je niska.

Berto Šalaj, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlen kao izvanredni profesor političke znanosti. Objavio je više znanstvenih i stručnih knjiga, među kojima su „Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj“, „Socijalni kapital: Hrvatska u komparativnoj perspektivi“, studija „Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini“.

Organizator predavanja je Savez udruga Rojca. Predavanje je omogućeno financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.