Grad Pula osigurao da Fratarski ostane i dalje dostupan svim Puležanima po prihvatljivim cijenama

„Grad Pula uvijek je poduzimao i nastavit će poduzimati korake u cilju i s razlogom da otok Veruda, svima poznatiji kao Fratarski otok i dalje ostane sve ono što je bio i do sada. Stoga želim  jasno poručiti  da će  se i sve daljnje odluke po pitanju Fratarskog otoka na kojemu tradicionalno ljetuju i okupljaju se naši sugrađani donositi isključivo u interesu građana Pule“, istaknuo je zamjenik pulskog gradonačelnika Robert Cvek na jučerašnjoj 15. sjednici Gradskog vijeća na kojoj su vijećnici s 19 glasova za, bez glasa protiv i jednim suzdržanim donijeli Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlogu Odluke o izmjeni društvenog Ugovora Fratarski d.o.o..

Pročelnik Ureda Grada, ujedno i predsjednik Nadzornog odbora društva Fratarski d.o.o. pojasnio je kako je trgovačko društvo Fratarski d.o.o. osnovano 2014. godine radi što kvalitetnijeg upravljanja otokom i drugim lokacijama na kojima se provode sportsko rekreacijski sadržaji kao mjesta tradicionalnog boravka i druženja mnogih naših sugrađana. U navedenom trgovačkom društvu Grad Pula suvlasnik je 48 posto udjela, Luka Pula d.o.o. suvlasnik je 3 posto udjela, a Uljanik pomorstvo d.o.o. suvlasnik je 49 posto udjela.
„ Kako bi sačuvali simboličnost Fratarskog otoka i njegovu autentičnost, prirodni ambijent te kako bi i dalje mogli razvijati i obogaćivati otok na kojemu će građani nastaviti provoditi slobodno vrijeme po prihvatljivim cijenama, intencija je Grada Pule, kao vlasnika otoka, da preuzme preostale suvlasničke udijele društva i time postane jedini član društva“, kazao je Matić te dodao da se društvo Luka Pula d.o.o. o tome pozitivno očitovalo, a s Uljanik pomorstvom d.o.o. razgovori će se nastaviti.

Između ostalih točaka dnevnog reda vijećnici su donijeli Odluku o davanju na posebnu upotrebu pomorsko dobro u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sigurnosni ispust crpne stanice Puntižela, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule, Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule, usvojeno je  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2018. godini te je donijeta Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule.

Naime, temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2018. godini, utvrđene su lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada i to zona tvrđave Sveti Juraj (San Giorgio) kod gradskog groblja,  zona bivšeg kampa Valovine,  zona gradskih šumica, s naglaskom na šumicu uz Premantursku cestu i Vodovodnu ulicu i to kroz više mjera i učestalijih kontrola.

U raspravi oko načina samog odlaganja otpada, pružanja te usluge i cijene u ime Herculanee govorila je Ljiljana Kurteša. Pojasnila je da u pogledu veće količine otpada koja se  može vidjeti uz zajedničke spremnike, da koliko god se takvog otpada ostavi toliko ga Herculanea,  bez iznimke, kod prvog prolaska i pokupi. Nadalje, na optužbe pojedinih vijećnika o previsokoj cijeni usluge  istaknula je kako se novi cjenik javne usluge temelji na sasvim drugim elementima (volumen spremnika u obiteljskim kućama, a u zgradama sa zajedničkim spremnikom broj članova domaćinstva do osiguranja uvjeta za dodjelu pojedinačnog spremnika za zgradu,…) te da je pogrešno povećanje cijene stavljati u bilo kakve postotne gabarite u odnosu na staru cijenu, jer je ono različito za različite korisnike.

Postavljajući vijećnička pitanja vijećnica Dunja Račić (IDS-ISU-ZELENI) svoje je uputila direktoru Castrum Pula 97 d.o.o. Aleksandru Matiću i to za uređenje „doktorske zgrade“ u sklopu projekta Dolcevita. Zanimalo ju  je kada će zgrada biti gotova te koji su budući projekti u sklopu Dolcevite u narednom periodu, dok je pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordanu Škufliću uputila pitanje vezano za tijek uređenja plaže na Hidrobazi.

Matić je istaknuo kako  se Castrum Pula 97 d.o.o., kao upravitelj, kroz svoje djelovanje zalaže za kvalitetno uređenje i energetsku obnovu, uz što manje troškove za suvlasnike u zgradi. Na taj način provodi se i projekt uređenja bloka zgrada na adresi Istarska 17, 19 i Amfiteatarska 8, nadomak Arene, gdje će se više od 50 posto troškova investicija podmiriti iz javnih izvora. Riječ je o vrlo zahtjevnoj obnovi budući da je projektna dokumentacija usklađena s konzervatorskim posebnim uvjetima i uvjetima energetske učinkovitosti. Radovi dobro napreduju te se očekuje završetak u svibnju ove godine, odnosno prije turističke sezone i početka odvijanja raznih manifestacija i aktivnosti koje se u gradu tradicionalno ljeti događaju. Što se tiče ostalih projekata koji se planiraju realizirati u sklopu Dolcevite u najavi su zgrade na Danteovom trgu, De Villeovom usponu i u Škaljerovoj ulici, naveo je Matić.

Odgovarajući na postavljeno pitanje o plaži na Hidrobazi  Škuflić je kazao kako Grad Pula već godinama ulaže značajna sredstva za uređenje plaže Hidrobaze  uz sufinanciranje Ministarstva turizma, ove godine to u iznos od 480 tisuća kuna. Ostatak sredstava ovogodišnjeg uređenja vrijednog 3 milijuna kuna je osiguran iz gradskog proračuna.  Nastavak je to uređenja iz prethodnih godina  i obuhvaća uređenje dijela internih komunikacija centralne zone kojima će se, kao i do sada, omogućiti nesmetan pristup plaži i objektima na plaži svim korisnicima, a naročito osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uređenje betonskih površina s pripremljenom infrastrukturom za buduće objekte koji su u toj zoni predviđeni, te postava pripadajuće urbane opreme i rasvjete u LED tehnologiji s ugrađenim regulatorom za smanjenje intenziteta svjetlosti u noćnim satima – SMART rasvjeta. Osim sanitarnih čvorova s tuševima, plaža će se nadopuniti s još stalaka za bicikle i košarica za otpatke, među kojima i za selektivno prikupljanje otpada. Također postavit će se i sustav za navodnjavanje u dijelu budućih zelenih površina i izvršiti hortikulturno uređenje. Radovi se, naveo je Škuflić, planiraju okončati prije početka turističke sezone.

Gordana Ferenčić (IDS-ISU-ZELENI) zatražila je od pročelnika Matića informacije o projektu Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Dizala su mnogima prijeko potrebna bilo zbog smanjene pokretljivosti ili drugih zdravstvenih razloga. Potrebna su majkama s kolicima, starijim osobama i ostalima, te je inicijativa Hrvatske gospodarske komore Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udrugom HP i HT umirovljenika Hrvatske za pokretanje predmetnog projekta hvalevrijedna, budući je ovakav način sufinanciranja većini suvlasnika jedina izgledna mogućnost za ugradnju lifta, mišljenja je Matić. „Treba pozdraviti i podržati svaku mogućnost financiranja projekata iz bespovratnih EU fondova koji podižu standard življenja naših sugrađana, nastavio je ističući kako bi troškovi ugradnje dizala bili sufinancirani sa 85 posto iznosa iz fondova EU, uključujući i 25 posto PDV-a, a vlasnici stanova sudjelovali bi sa samo 15 posto iznosa investicije. „Predstoji nam vidjeti kako će se razvijati inicijativa i hoće li ugledati svjetlo dana u bližoj budućnost ili je možda realnije planirati je kroz aktivnosti i programe za novu višegodišnju financijsku perspektivu 2021. – 2027.“, zaključio je Matić.

Ostalim vijećničkim pitanjima, između ostalog, dotakle su se teme dimnjačara, igrališta za pse, kanalizacijskom sustavu za prigradska naselja, izgradnju islamskog vjerskog centra, pročistača na lokaciji Molo Carbone i imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji.
Gradonačelnik Miletić istaknuo je  kako jedan značajan dio naših sugrađana muslimanske vjere, ali je i činjenica da u gradu Puli vjerski objekt koji je namijenjen vjernicima postoji još od 1967. godine, nasuprot „žute“ škole, međutim kao takav nedostatan za sve potrebe vjernika muslimanske vjere.

„ Do sada smo imali više razgovora sa predstavnicima Islamske zajednice, prezentaciju moguće izgradnje islamskog kulturnog centra, a nakon zahtjeva građana i mjesnog odbora predviđenu lokaciju za izgradnju takvog centra u Valmadama, izbrisali smo iz prostornog plana. I nedavno smo o tome vodili razgovore i smatram da svi vjernici, neovisno koje vjere, trebaju imati pravo na ispunjavanje svojih zahtjeva i svoje vjeroispovijesti. No činjenica je da za odlučivanje o takvoj lokaciji mora postojati konsenzus i šire suglasje. Drago mi je da je od strane Islamske zajednice došao prijedlog izgradnje islamskog kulturnog centra, ne džamije kao vjerskog objekta, i mislim da je to dobar put koji bi mogao pomoći da se iznađe rješenje“, zaključio je pulski gradonačelnik.

Po pitanju uknjiženja zemljišta i gospodarenja pomorskim dobrom na lokaciji Slobodne zone luke Pula, Miletić je istaknuo da Grad na to ima pravo. Uvodno je kazao da se lokacija pročistača analizirala iz više aspekata multidisciplinarno i pokazala da je područje Slobodne zone luke Pula, pored industrije, cementare i ostalih proizvodnih aktivnosti, optimalno.

„I osobno smatram da je bolje imati pročistač otpadnih voda u industrijskoj zoni nego u park šumici iako u Europi ima mnogo primjera gdje su pročistači smješteni u samom centru grada (rivi, šetnici, trgova, tržnica,…) što govori u prilog tome da tehnologija ne bi trebala biti problem“, kazao je Miletić. Što se tiče prava korištenja pomorskog dobra i uknjiženju dijela zemljišta Slobodne zone luke Pula pitanje je koje se po sudovima vuče već gotovo 20 godina, nastavio je Miletić. To zemljište je Grad Pula preuzeo od tadašnjeg Uljanika d.d. u smislu kompenzacija određenih dugovanja prema Gradu Puli i to u vrijeme kad je vlasnik Uljanika bila država. „Ukoliko kompenzirate potraživanja u novcu sa udjelima u trgovačkom društvu koje u svom vlasništvu ima upisan temeljni kapital zemljište i onda ta ista država koja je to proknjižila jer su i sudovi to proknjižili, pokušava osporiti pravo vlasništva trgovačkog društva koje to zemljište ima u svom temeljnom kapitalu, a da pritom to isto trgovačko društvo nema namjeru obeštetiti za uzimanje tog istog temeljnog kapitala, onda nešto u toj državi ne štima“, naglasio je pulski gradonačelnik te dodao da dok god je on na čelu ovoga grada popustiti takvim pritiscima, pa makar bili i političke prirode, i bilo kakvim ucjenama, neće. Ovaj Grad je to platio u novcu. Luka Pula je zemljište uknjižila u svoj temeljni kapital koji je i dan danas u temeljnom kapitalu Luke Pula“, izričito je napomenuo Miletić.

Nadalje, pročelnik Škuflić je u pojašnjenjima dimnjačarske djelatnosti na području grada, a nastavno na pojedine žalbe građana posebno na cijenu dimnjačarske usluge koncesionara, podsjetio na zakonske obveze i regulative kojima je potrebno, uz dotadašnje, obavljati i dodatne aktivnosti na pružanju dimnjačarskih usluga. Istaknuo je da je Grad Pula kao jedinca lokalne samouprave dužna osigurati trajno i kvalitetno održavanje dimnjaka i uređaja za loženje u ispravnom stanju, te se donošenju Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Pule, što je uostalom praksa i mnogih drugih gradova u Hrvatskoj, pristupilo isključivo  s  ciljem podizanje razine sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi i imovine. Otvorena pitanja i mogućnosti poboljšanja usluge bit će tema skorašnjeg sastanka s koncesionarom.

Usvojen je i Zaključak o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Danijela Ferića (SDP) te određivanju zamjenika Alka Starac (SDP) i polaganje svečane prisege. Naime, Danijel Ferić, izabran u Gradsko vijeće Grada Pule sa koalicijske liste SDP-HSU-SDSS-HSLS, je dostavio 30. siječnja 2019. godine pisanu izjavu kojom stavlja u mirovanje svoj mandat vijećnika u Gradskom vijeću iz osobnih razloga, umjesto kojega  dužnost zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule od 14. ožujka 2019. godine obnaša Alka Starac (SDP) na sjednici svečano i prisegla.