Na području općine Medulin u 2018. godini kroz selekciju odvojeno 40% ukupno prikupljenog otpada, fiksni dio cijene javne usluge prikupljanja otpada snižava se za 10%

U vijećnici Općine Medulin održana je konferencija za medije na kojoj su načelnik Općine Medulin Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin i član uprave Med eko servisa d.o.o. Enco Crnobori predstavili smanjenje cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općina Medulin u dijelu koji se odnosi na cijenu minimalne javne usluge.

Također predstavili su i izvješće Općine Medulin o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu te iznimno dobre rezultate prema kojima je dosegnuto
40 % odvojeno prikupljenog otpada na području općine Medulin. Načelnik Goran Buić naglasio je kako su postignuti iznimno visoki rezultati na kojima se zahvalio svim mještanima koji redovito i kvalitetno odvajaju otpad te komunalnom poduzeću Med eko servisu d.o.o. koji je cijeli sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata osmislio i iznimno kvalitetno provodio. Zahvaljujući njima u općini Medulin funkcionira iznimno kvalitetan sustav prikupljanja, odvajanja i zbrinjavanja otpada, a ponosan je i na ukupne rezultate predstavljene u Izvješću.

Zamjenik načelnika Damir Demarin čestitao je upravo Med eko servisu d.o.o. na izazovu preuzimanja sustava od nule, što smatra doista zastrašujućim uzimajući u obzir broj ljudi za vrijeme sezone, međutim istaknuo je, sama sezona prošla je bez ikakvih incidenata.

Član uprave Med eko servisa d.o.o. Enco Crnobori zahvalio se Općini Medulin i Općinskom vijeću Općine Medulin na podršci i istaknuo kako postignuti rezultati u prethodnih 5 godina bez njihove potpore ne bi bilo toliko izvrsni. Naglasio je kako mora pohvaliti i svoje djelatnike koji su radili na uvođenju novog sustava, ali i provodili tijekom cijele godine kvalitetnu uslugu prikupljanja otpada od vrata do vrata. Iznimna pomoć bili su im i komunalni redari Općine Medulin koji su na svaku intervenciju reagirali promptnom i kvalitetno.
Svakako najvažniju vijest za mještane općine Medulin predstavio je član uprave Med eko servisa Enco Crnobori, a to je prijedlog novog cjenika prema kojemu dolazi do smanjenja cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općina Medulin u dijelu koji se odnosi na cijenu minimalne javne usluge.

Prema podacima iz Izvješća Općine Medulin o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu, dosegnut je udio od 40% odvojeno prikupljenih vrsta otpada u ukupno prikupljenom otpadu. Izraženo u brojkama, ukupno je prikupljeno 6.216,05 tona raznih vrsta komunalnog otpada, od čega je 3.671,80 tone miješani komunalni otpad, a ostatak od 2.544,25 tona čine razne vrste odvojeno prikupljenog otpada. Od odvojenih vrsta otpada najviše je prikupljeno glomaznog otpada (1.863,49 tona), papira i kartona (221,18 tona), plastike (99,38 tona) i stakla (84,37 tona).
Važno je spomenuti i trend pada ukupne količine otpada prikupljenog na području Općine Medulin, tako je primjerice u 2017. prikupljeno ukupno 7.209,76 tona otpada, a u 2018. godini 6.213,40 tona. Ovi podaci jasno pokazuju učinkovitost sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ na području općine Medulin, a suradnja općinske uprave, komunalne tvrtke Med eko servis d.o.o. i stanovništva u pogledu odgovornog odnosa prema otpadu daje odlične rezultate.

Na području Općine Medulin sustav prikupljanja otpada po sistemu „od vrata do vrata“ uveden je postepeno u razdoblju 2015.-2018. godine, a cijena javne usluge obračunava se
od 01. srpnja 2018. godine sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o održivom gospodarenju otpadom.
Prilikom izrade cjenika tvrtka Med eko servis vodila se načelom „onečišćivač plaća“, kao i načelima pravednosti, racionalnosti, ekonomske održivosti i socijalne osjetljivosti.
Cilj isporučitelja javne usluge je pružiti sigurnu, redovitu i kvalitetnu uslugu po najpovoljnijoj cijeni za korisnike. Kontinuirano se prate financijski učinci, kao i primjedbe korisnika usluge,
te se sustav stalno unapređuje. Prvo unaprjeđenje kvalitete usluge nakon uvođenja novog cjenika je produljenje ljetnog režima odvoza koji podrazumijeva dva odvoza komunalnog otpada tjedno sa 3 mjeseca u 2018. godini na 4 mjeseca u 2019. godini.
Trenutno se radi na postavljanju polu podzemnih spremnika na više lokacija na području općine Medulin, čime će se olakšati korištenje usluga korisnicima koji stanuju u dijelovima naselja teško dostupnim vozilima za odvoz otpada, ili iz nekog drugog razloga otežano koriste uslugu prikupljanja otpada putem individualnih posuda.
Vezano uz cijene usluga, prva izmjena cjenika stupila je na snagu 01. veljače 2019. godine. Tom izmjenom ukinuta je CMJU za dodatnu posudu, koju su pojedini korisnici (iznajmljivači soba i apartmana) zadužili budući da im osnovna posuda tijekom ljetne sezone nije bila dovoljna. Svi korisnici koji se bave iznajmljivanjem plaćaju dodatnu CMJU za prijavljene turističke krevete, a otpad odvezen iz dodatnih posuda se naplaćuje sukladno cijeni javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada a dodatak na CMJU za dodatnu posudu u visini od 13,46kn/mjesečno, tj. 161,49 kn godišnje je ukinut. Protekom prve poslovne godine od uvođenja sustava odvoza od vrata do vrata na područje cijele općine Medulin i implementacije novog cjenika, analizom podataka uočen je prostor za smanjenje cijene minimalne javne usluge.
Kako je samo naselje Medulin u sustav uključeno posljednje, početkom 2018. godine, nakon povlačenja posuda za otpad sa javnih površina došlo je do prijave korisnika u sustav u broju
koji je znatno nadmašio ranije procjene broja korisnika. Osobito se tu radi o vlasnicima stanova u stambenim zgradama u naselju Medulin.
Iz tog razloga je komunalno društvo Med eko servis d.o.o. uputilo u proceduru usvajanja izmjenu cjenika usluge prikupljanja otpada kojom se predlaže smanjenje cijene minimalne javne usluge (CMJU) za 10%, s primjenom novog cjenika od 01. svibnja 2019. godine.
Cijene će se korisnicima smanjiti 32,30 kn godišnje za samce, 51,67 kn godišnje za mala domaćinstva i 64,60 kn godišnje za ostala domaćinstva, a korisnicima koji se bave iznajmljivanjem smanjit će se za 10% i CMJU koju plaćaju za turističke krevete. Dio računa koji se odnosi na CMJU će nakon smanjenja cijene iznositi za veliku većinu korisnika između 50% i 60% ukupnog iznosa računa, što ostavlja veliki prostor korisnicima da odvajajući korisne vrste otpada smanje količinu miješanog komunalnog otpada koji se jedini naplaćuje i time dodatno smanje svoje račune za smeće.