Grad Vodnjan-Dignano udrugama i drugim neprofitnim organizacijama dodijelio više od 1.000.000 kuna za 2019. godinu

Dana 26. ožujka 2019. godine u prostorijama „Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan- Universita’ Popolare Aperta Dignano“ održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim neprofitnim organizacijama na području Grada Vodnjan-Dignano za 2019. godinu.

Gradonačelnik Klaudio Vitasović pozdravio je prisutne uputivši čestitke svima čiji su projekti prepoznati kao kvalitetno osmišljeni programi i za čije su im aktivnosti u 2019. godini odobrena financijska sredstva. Istaknuo je pritom da je ovo 4. godina provođenja Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano, a sve sukladno zakonskim odredbama „Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.“

Udruge su sukladno ovom Natječaju mogle prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za prioritetna područja 1. kultura, 2. razvoj civilnog društva, 3. predškolski odgoj i obrazovanje, 4. socijalna skrb i zdravstvo, 5. poljoprivreda, 6. turizam i 7. zaštita okoliša.

Na natječaj je pristigla 71 prijava, a sklopljeno je 62 ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu udrugama i drugim neprofitnim organizacijama odobrio je 492.000,00 kn (kultura: 297.000,00 kn, razvoj civilnog društva: 41.000,00 kn, predškolski odgoj i obrazovanje: 77.000,00 kn, socijalna skrb i zdravstvo: 77.000,00 kn) dok je Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte udrugama dodijelio sredstva u visini od 154.250,00 kn (poljoprivreda: 120.000,00 kn, turizam: 29.250,00 kn, zaštita okoliša: 5.000,00 kn).

Temeljem novih ugovora sklopljenih za 2019. godinu odobreno je ukupno 676.000,00 kuna.

Tome treba pribrojiti i sredstva dodijeljena za institucionalnu potporu temeljem trogodišnjeg ugovora o  financiranju, i to za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga (sveukupno 4 ugovora), u iznosu od 365.000,00 kuna.

Dakle, sveukupan iznos dodijeljenih financijskih sredstava u 2019. godini iznosi 1.011.250,00 kuna.

Nakon sklapanja ugovora Gradonačelnik je još jednom čestitao svim prisutnim predstavnicima udruga i drugih neprofitnih organizacija te im zaželio uspješan rad u 2019. godini.