Nastavlja se s orezivanjem i uređenjem krošnji stabala na području grada

U sklopu aktivnosti održavanja javnih površina na području grada Pule i hortikulturnog uređenja grada, osim obogaćivanja zelenog fonda sadnjom i uređenja zelenih površina, u tijeku je i proljetno orezivanje grana stabala. Nakon što se započelo s orezivanjem dvoreda ladonja u Kolodvorskoj ulici u ponedjeljak, 1. travnja 2019. godine orezivanje se nastavlja u Splitskoj ulici. Uz estetski izgled koje će stabla sofora poprimiti orezivanjem i formiranjem krošnji, orezivanje je nužno kako bi se podigle grane, odnosno mladice koje se nalaze na visini manjoj od 4,5 metara i time osigurao profil ceste, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Isto tako, orezivanje se izvodi radi odmicanja grana od fasada i prozora zgrada, a uz navedeno vršit će se i zdravstveni rez pri čemu će se uklanjati suhe i trule grane koje bi mogle predstavljati potencijalnu opasnost.
Radove djelatnici Hortikulture Pula Herculanee d.o.o. planiraju okončati do 12. travnja 2019. godine do kada će u Splitskoj ulici na snazi biti privremena regulacija prometa na način da u vremenu od 8 do 14,30 sati u dijelu ulice, na kojemu će se izvoditi radovi, neće biti omogućeno prometovanje. Orezivanje će se izvoditi u tri faze, sukladno kojima i prilagođena privremena regulacija prometa.

Molimo građane za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.