Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima, priopćenje za medije

Temeljem provedenog Javnog poziva za poticanje turističkih manifestacija, proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istarske županije u 2019. godini, Istarska županija je zaprimila ukupno 63 zahtjeva, od čega 40 zahtjeva za dodjelu potpora turističkim manifestacijama i 23 zahtjeva za potpore projektima.

 

Sukladno ciljevima iz Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine, za postizanje ravnomjernog turističkog razvoja Istre, za razvoj cjelogodišnjeg turizma te za jačanje brenda destinacije dodijeljeno je ukupno 530.00 kuna kroz dvije mjere:

 

  1. A) PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

 

Potpore u visini od 340.000 kuna dobilo je 27 turističkih manifestacija regionalnog (i nacionalnog) značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre, primarno izvan glavne turističke sezone. Kod navedenih turističkih manifestacija želi se potaknuti podizanje razine kvalitete njihove organizacije, nadogradnja, odnosno kontinuirano poboljšanje, a jedan od važnijih aspekata su bili i ekološki aspekti.

 

  1. B) RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA I PROJEKATA SPECIJALNIH INTERESA NA TURISTIČKI MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE

 

Daljnjih 190.000 kuna dodijeljeno je za 8 turističkih projekata u okviru selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni turizam i eno-gastronomski turizam.

 

Ovim potporama se želi potaknuti razvoj javne turističke infrastrukture i valorizirati autohtone vrijednosti, istarsku tradiciju, kulturu i običaje, odnosno podignuti razinu kvalitete, ponudu destinacije a sve u skladu sa Master planom turizma Istre i planovima i strategijama nižih redova.

 

Odluka o dodjeli potpora može se pronaći na službenim internet stranicama Istarske županije.