Sanacija prometnica za kvalitetnije uvjete prometovanja

U sklopu redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule, koje izvodi društvo Cesta d.o.o., započelo se s popravcima kolničke konstrukcije s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti prometovanja i prolaska pješaka.

U tom smislu su od prošlog tjedna pa do ponedjeljka, 1. travnja 2019.godine, trajali radovi sanacije kolnika, čišćenja rigola i uređenja bankina na dijelu Ulice  Vallelunga, od Vodnjanske ceste pa do skretanja za naselje Štinjan te će se obilježiti horizontalna signalizacija, odnosno središnja linija.

Od sutra pak planirano je izvođenje radova sanacije jednog prometnog traka u Krležinoj ulici, od benzinske postaje do Ulice Veruda, na način da će za vrijeme trajanja radova biti prometan samo prometni trak iz smjera Ulice Veruda prema Meštrovićevoj i Budicinovoj ulici, dok će se u suprotnom smjeru voziti zaobilazno.

Početkom sljedećeg tjedna, ovisno o vremenskim uvjetima, planirani su radovi na sanacije kolničke konstrukcije u Ulici 43. istarske divizije i to noćni radovi kad je promet na toj frekventnoj dionici najmanjeg intenziteta. Tom prilikom izvest će se i preinaka nogostupa kako bi se autobusima olakšao ulazak na autobusni kolodvor.

Spomenimo kako se s ciljem kvalitetnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada, Grad Pula u sklopu Programa održavanja nerazvrstanih cesta ove godine osigurao 6,5 milijuna kuna. Program obuhvaća redovito i izvanredno održavanje.

Kroz redovito održavanje kolnika, pješačkih površina, biciklističkih staza i drugih dijelova, koji čine sastavni dio nerazvrstane ceste, izvode se zahvati kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih, betoniranih ili popločanih dijelova, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja, uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina te protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim površinama.

Osim redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, sa 1,5 milijuna kuna proračunskog novca izvršit će se održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

Drugim riječima, 8 milijuna kuna planira se uložiti u održavanje nerazvrstanih cesta, a uključujući održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, odražavanje semafora, zimsku službu kao i geodetske, projektantske i usluge nadzora još i više. Za građenje nerazvrstanih cesta, koje se izvodi u sklopu Programa građenja, proračunom je osigurano gotovo 21 milijuna kuna.

Iz svega navedenog razvidno je da Grad Pula značajna sredstva ulaže upravo u razvoj prometne infrastrukture kako bi se podigla razina sigurnosti i prometne protočnosti za sve građane, kojima ovim putem zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tijekom odvijanja radova te ih pozivamo na pojačani oprez.