Tradicionalni mimohod Forumom povodom Dana različitost 2. travnja u 10h.

Povodom 2. Dana različitosti sutra, 02. travnja 2019.godine, u 10,00 sati na Trgu Forum održava se tradicionalni mimohod Forumom u kojem sudjeluju Dječji vrtić Mali svijet, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia „Rin Tin Tin” i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda.U ime Grada Pule mimohodu će se pridružiti zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci.

Cilj mimohod je podizanje svijesti o autizmu, odnosno  povećanje svijesti o djeci s teškoćama, u ustanovama ranog i predškolskog odgoja te želja da se ovoj temi da važnost koju zaslužuje.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te medijski popratiti ovaj događaj.