Zeleni fond grada obogaćuje se s novih 30-ak stabala

S uređenjem i dotjerivanjem javnih zelenih površina  grada Pule djelatnici Hortikulture pulske Herculanee d.o.o. započeli su s početkom proljeća kada su osigurani odgovarajući vremenski uvjeti. Gradski zeleni fond obogaćuje se novim stablašicama, polustablašicama, grmovima i raznovrsnim ukrasnim biljem te raznobojnima ljetnicama i biljem karakterističnim ovdašnjim ambijentalnim prilika.  U sklopu tih aktivnosti tijekom današnjeg dana izvršile su se pripreme za sadnju  stabala na više lokacija u gradu te je na gradskoj Tržnici zasađeno stablo kestena i cedra. Sukladno vremenskim uvjetima sadnja stabala planira se nastaviti sutra na ostalim predviđenim lokacijama. Na parkiralištu iznad Društvenog centra Rojc posadit će se 10 stabala lipe, zelenu površinu kod dječjeg igrališta u Vitasovićevoj ulici obogatit će 6 stabala i to 3 javora i 3 melije,  a novi drvored od 15 stabala lipe zazelenit će se u Ulici Bože Gumpca.

 

Podsjetimo, s ciljem obogaćivanja zelenog fonda grada Pule, a koje se vrši u okviru radova redovitog održavanja i u sklopu obnove zelenog fonda grada, Grad Pula nedavno je donirao 12 stabala hrasta medunca (Quercus pubescen) koja su učenici OŠ Vidikovac posadili unutar zaštićenog područja park šume Šijana i time obilježili Međunarodni dana šuma. Isto toliko stabala Grad Pula donirat će povodom obilježavanja Dana planete Zemlje kada će se stabla posaditi također na području zaštićenih park šuma Šijana i Busoler.

 

Uređenje zelenih površina grada i obogaćivanje zelenog fonda ima veliki značaj i  jedan je od imperativa Grada Pule budući je to put ka održivom razvoju kao i urednom i dotjeranom urbanom središtu tri tisuće godina staroga grada. Samo u  posljednjih 10 godina, na području Pule posađeno je više tisuća stabala, grmova i trajnica.

 

Osim sadnje stabala, grmova, trajnica i ljetnica kontinuirano se kose i uređuju sve parkovne i ostale zelene površine u gradu i prigradskim dijelovima, nasipava se tucanik na staze u parkovima, puštaju se u rad sustavi za zalijevanje, pri čemu je bitno navesti da je nekolicina javnih zelenih površina spojena na izvor Nimfej čime se direktno i znatno utječe na smanjenje potrošnje vode za piće i smanjenje troškova navodnjavanja. Okopavaju se i pljeve nasadi, uređuju i održavaju  gradske fontane, popravlja i postavlja urbana oprema,  orezuju drvoredi, tretiraju biljke protiv bolesti i štetnika, prozračuju travnjaci uz nadosjetvu travnog sjemena, vrši se gnojidba ukrasnog bilja i ostalo, a sve kako bi i estetski izgled grada bio u skladu s uvjetima razvoja i standarda života.

 

Grad Pula je primjer grada koji ima veliki broj zelenih površina što se smatra ključnim u podizanju kvalitete života nekog područja. Oplemenjivanje i očuvanje te održavanje takvih zelenih površina kao i obogaćivanje istih kroz  navedena hortikulturna uređenja vrši se kontinuirano. Dodatno se doprinosi ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i održivog razvitka, a vezanih uz zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanju ekološke stabilnosti, te sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša i uspostavljanja njezinih regeneracijskih sposobnosti.