Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea – mramorna ploča s nazivom kolonije Pule

Od 04. travnja do 4. lipnja, u vitrini „Prozora u prošlost“ u Carrarinoj 4 u Puli, može se pogledati novi postav –  „Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea – mramorna ploča s nazivom kolonije Pule“, autora kustosa Tomislava Franića. U vitrini je prezentirana fragmentirana ploča od bijelog mramora s reljefnim ukrasom s jedne strane koja je naknadno iskorištena za natpis s druge, u kojemu se spominje puni naziv kolonije Pule, Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea, što je i jedini sačuvani spomen tog naziva grada. Rimska kolonija Pula imala je još jedan, raniji službeni naziv: Colonia Pietas Iulia Pola. Mramorna ploča predstavljena ovom izložbom pronađena je 19. 10. 1867. g. u Maksimijanovoj ulici u Puli, a prema načinu pisanja datira u 2. st. i čuva se u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Ploču je postavilo gradsko vijeće kolonije Pule u čast Setidiju Abaskantu (Settidius Abascantus) kao zahvalu za njegovu službu u Minervinu kultu. Nije poznato od kada je službeni naziv kolonije (Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea) u upotrebi, ali se iz spomena Herkula iščitava kako je on bio zaštitnik kolonije Pule, vjerojatno još od njezina osnutka, odnosno od vremena gradnje Herkulovih vrata iz 1. st. pr. Kr. Uz najvažniji i najmonumentalniji spomenik Herkulu u čast, Herkulovim vratima, tragovi Herkulovog kulta u Puli pronalaze se na kamenim skulpturama, žrtvenicima i religioznim natpisima te u brončanim zavjetnim figuricama, a pretpostavlja se da se u Puli nalazilo i svetište posvećeno Herkulu.