Tjedan zdravlja: Najava predavanja u Klubu Gea

Povodom Tjedna zdravlja Klub žena liječenih i operiranih od raka dojke za svoje članove i širu zainteresiranu javnost organizira sljedeća predavanja:
1. Predavanje: Život nakon preboljenog raka dojke: Dodaci prehrani za žene oboljele i liječene od raka dojke, utorak 9. travnja s početkom u 19.15 sati. Predavanje će održati Ana Grbac, mag. pharm. Predavanje će se održati u prostorima Kluba Gea na adresi P. Nobile 1, Pula.
Na predavanju će biti riječi o:
 suzbijanju nuspojava prilikom liječenja kemoterapijom, zračenjem i uzimanja
hormonalne terapije,
 dodacima prehrani za jačanje imuniteta prilikom svih oblika liječenja,
 opasnostima kupovine lijekova i dodataka prehrani preko internetskih stranica.
2. Klub Gea u suradnji s Centrom za socijalnu skrb iz Pule organizira predavanje na temu Prava oboljelih od raka dojke i drugih onkoloških bolesti koje će se održati u četvrtak 11. travnja u 13.00 sati u prostorima Kluba Gea na adresi P. Nobile 1, Pula.
Na predavanju će biti riječi o tome tko sve ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu; koji su uvjeti za dobivanje pomoći; koje je vremensko trajanje dobivanja pomoći; koji je krajnji rok za podnošenje zahtjeva (od operacije, završetka kemoterapije ili zračenja); imaju li žene koje se imale poštednu operaciju dojke (odstranjen im je samo dio dojke) pravo na 2 besplatna grudnjaka godišnje i dr. Predavanja su besplatna i otvorena za širu javnost! Prethodna najava nije potrebna.