Kadrovska grafologija pomaže u selekciji kadrova

Kako koristiti kadrovsku grafologiju kao alat za odabir najboljih kandidata bilo je riječi  na predavanju za gospodarstvenike koje je jučer održala kadrovska grafologinja Ivanka Ćorić u HGK – Županijskoj komori Pula.

Ćorić ističe kako analiza rukopisa osobe otkriva njene organizacijske sposobnosti, komunikativnost, odgovornost, potencijal za dostizanje ciljeva i druge karakteristike, a te informacije poslodavcima mogu biti izrazito korisne. Rukopis kao pokazatelj karaktera pojedinca i njegovog ponašanja te sposobnosti može pomoći poslodavcima u donošenju odluka prilikom zapošljavanja novih kadrova, kao i u razvoju osobne karijere pojedinca u organizaciji – kroz raspodjelu na adekvatne poslove te njegov doprinos timskom radu. Tekst napisan rukom je poput „mentalne fotografije“, jedinstven za svakog pojedinca, a pritom detaljna analiza otkriva i do 220 karakternih osobina.

 

Na edukaciji su sudjelovali mahom predstavnici malih i srednjih tvrtki, koji su sadržaj predavanja ocijenili vrlo korisnim i sadržajnim, a koji ne koriste ovu metodu prilikom selekcije kadrova.