ODRŽANA RADIONICA: POKAZATELJI ODRŽIVOG TURIZMA OBALNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA I MODEL „ZELENA PLAŽA“ U ROVINJU.

Dana, 9. travnja 2019. godine, u Domu kulture u Rovinju održana je radionica u okviru projekta MITOMED+ „Modeli integriranog turizma na Mediteranu Plus“ pod nazivom Pokazatelji održivog turizma obalnih turističkih destinacija i model „Zelena plaža“, u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam i Upravnog odjela za turizam Istarske županije. Glavni cilj prokjekta MITOMED+ je povećati održivost i odgovornost u pomorskom i obalnom turizmu. Projekt je podijeljen u dvije faze: provedbu Pilot aktivnosti 1 koja uključuje testiranje pokazatelja putem alata za procjenu održivog turizma i razvoj otvorene online platforme za pokazatelje održivog turizma te Pilot aktivnost 2 koja se odnosi na razvoj i implementaciju modela Zelene plaže u partnerskim regijama. Pročelnica Upravnog odjela za turizam, Nada Prodan Mraković, dipl. oec. predstavila je realizirane aktivnosti provedene u okviru Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji i istaknula važnost daljnjeg upravljanja područjima i plažama na održiv način. Predstavnice Instituta, dr. sc. Kristina Brščić i dr. sc. Danijela Poljuha predstavile su socio-ekonomske i okolišne pokazatelje održivog turizma, dok je Katarina Lovrečić, mag. oec. demonstrirala online platformu pokazatelja održivog turizma kreiranu u sklopu projekta MITOMED+, a Tina Šugar, mag. ing. agr. model “Zelene plaže”. Model Zelene plaže je alat za samoprocjenu koji pomaže lokalnim vlastima pri donošenju odluka o upravljanju plažama na održiv način, a sadrži mnogobrojne prednosti za okoliš i zaštitu biološke raznolikosti, gospodarske i društvene pogodnosti te doprinosi kvalitetnijem iskustvu potrošača. Predstavnici gradova koji su sudjelovali u realizaciji aktivnosti projekta MITOMED+ predstavili su vlastita iskustva u korištenju kreiranih alata. Dr. sc. Damir Hrvatin predstavio je iskustva u Poreču, Vanja Gorički, dipl. oec. iskustva u Novigradu, a Robert Mohorović, mag. oec. iskustva u Rapcu/Labinu. Radionici je prisustvovalo 20 sudionika i to predstavnika lokalne i regionalne samouprave, Ministarstva turizma, turističkih zajednica i ostali zainteresirani za teme održivog turizma. Cilj radionice bio je predstaviti alate kreirane u okviru projekta sudionicima, lokalnim samoupravama, turističkim zajednicama i ostalim dionicima koji donose odluke i upravljaju turističkim resursima u obalnim područjima radi budućeg upravljanja obalnim turističkim područjima na održivi način. Svi zainteresirani za korištenje kreiranih alata pozvani su da se priključe.