ISTARSKA RAZVOJNA TURISTIČKA AGENCIJA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE RAZVOJA DESTINACIJSKOG TURIZMA NA KONFERENCIJI APRIORI TURIZAM 2019. U MOSTARU.

Istarska razvojna turistička agencija predstavljena je, u četvrtak 11.04.2019. na Konferenciji APRIORI TURIZAM 2019. u sklopu Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru, BiH kao primjer dobre prakse razvoja destinacijskog turizma. Kroz primjer umrežavanje IRTA-e pokazali smo na koji način smo uspjeli razviti kulturne i outdoor proizvode te podići kvalitetu destinacije.

Predstavili smo način funkcioniranja javnog i privatnog sektora i destinacijske proizvode koji sve više postaju motiv dolaska u Istru. Ukazalo se na važnost sudjelovanja i doprinosa svih turističkih dionika na destinaciji za kvalitetan i uravnotežen razvoj turizma cijele regije. S ciljem razvoja turizma u Hercegovini, privatnom inicijativnom pojedinaca osnovan je Turistički klaster Hercegovina koji je pokretač razvoja turističkih aktivnosti na tom području te teži najboljem modelu funkcioniranja i promocije prirodnih i kulturnih resursa destinacije.

Konferencija je okupila 23 predavača i panelista, stručnjaka iz svijeta turizma s ciljem umrežavanja svih stručnjaka zbog zajedničkog djelovanja i suradnje te razmjene iskustva o uspješnim primjerima razvoja destinacijskog turizma u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji.

Na konferenciji su sudjelovale osobe iz privatnog i javnog sektora, nevladinih organizacija te visokoškolske institucije. Organizatori konferencije su Apriori BH – Agencija za profesionalno usavršavanje i Turistički klaster Hercegovina.