Pula „Zdravi grad“ i projekt „Djeca i gradska tržnica, I bambini e il mercato cittadino“ predstavljeni na 23. Sajmu zdravlja u Vinkovcima

Zamjenica pulskog gradonačelnika Elena Puh Belci te ravnateljice Dječjeg vrtića Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin, Mariza Kovačević i Tamara Brussich sudjelovale su na 23. Sajmu zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova koji se održao u Vinkovcima.

Hrvatska mreža zdravih gradova je mreža gradova i županija koji su se opredijelili za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja stanovnika Republike Hrvatske, članica je Mreže nacionalnih mreža zdravih gradova Europe i Svjetske zdravstvene organizacije, Ureda za Europu.

Grad Pula je još davne 1991. godine, kao prvi u Istri pristupio pokretu Zdravih gradova. Nekoliko godina kasnije Istarska županija, među prvima pokreće projekt „Zdrava županija“, izrađuje Sliku zdravlja i Plan za zdravlje građana Istarske županije.

“Projekt Pula – zdravi grad predstavlja skup aktivnosti usmjerenih na prevenciju bolesti, očuvanje i unapređenje zdravlja, intersektorsku suradnju te unapređenje gospodarskog razvoja kroz unapređenje zdravlja. Grad Pula unapređujući kapacitet planiranja i upravljanja resursima za zdravlje na lokalnoj razini stanovnicima našeg grada omogućava bolju kvalitetu okoliša, zdraviji način života te pristup uslugama primjeren njihovim potrebama.” istaknula je zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci.

Ravnateljice vrtića prezentirale su kao primjer dobre prakse projekt „Djeca i gradska tržnica, I bambini e il mercato cittadino“. U svom izlaganju projekta „Djeca i gradska tržnica, I bambini e il mercato cittadino“ ravnateljice pulskih dječjih vrtića pojasnile su kako je tržnica trbuh grada koji spaja ljude, mjesto je susreta ali predstavlja i brigu o zdravlju budući se na tržnici nude proizvodi lokalnih vrijednih poljoprivrednika. Interaktivnim i edukativnim pristupom upoznavanja najmlađih s proizvodima na tržnici utječe se na njihovo sjecanje pravilnih prehrambenih navika.

Suradnja vrtića i Tržnice uspostavljena je 2017. godine koja je rezultirala i izdavanjem brošure te video filma pod nazivom „Puko mi je film“ te je  obilježen i veliki 115. rođendan pulske Tržnice.