Uređuje se centralna zona kupališta Valkane

S ciljem dodatnog uređenja kupališta Valkane, započeli su radovi sanacije betonske ploče i odvoda centralne zone kod tuševa na kupalištu. U sklopu radova, kojih je izvođač Murgos d.o.o., predviđa se uklanjanje kompletne postojeće armirano-betonske konstrukcije ploče šetališta i tuševa, uklanjanje postojeće instalacije tuševa iz vertikalnog dijela zida, te izradu nove vodovodne instalacije – priprema za postavu novog tuša i nove armirano betonske ploče.

Vrijednost radova iznosi oko 85 tisuća kuna, a rok izvođenja radova je 30 dana.

Ulaganja  u  kupališne prostore izvode se u sklopu održavanja javnih površina a intenziviraju se tijekom proljeća, uoči pripreme za kupališnu sezonu. U tom kontekstu valja podsjetiti da je prošle godine na Valkanama uređen kupališni objekt i sanitarni čvor, uređen je teren za odbojku na pijesku, a tijekom prethodnog razdoblja uređena su sunčališta na sjeverozapadnoj strani kupališta, postavljene su nove ljestve za ulazak u more, uređeni su centralni i bočni mol, postavljeni su i uređeni sadržaji za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kupalište je obogaćeno sa stolovima, klupama i drugo što je utjecalo na dodatno podizanje kvalitete plažnog prostora za sve kupače.

S ciljem kvalitetnije komunikacije prema kupalištu Valkane kao i budućim sadržajima u toj zoni, u sklopu rekonstrukcije prometnice u Ulici Veruda i Ulici Stoja izvedena su četiri nova autobusna ugibališta, u dijelu je uklonjena derutna ograda prema kupalištu Valkane, te je izveden novi nogostup i stepenice na  deniveliranom dijelu od nogostupa prema kupalištu na koji je postavljen rukohvat.

I širi potez atraktivne kupališne zone posljednjih je godina obogaćen sadržajima i infrastrukturom. Na Mornaru je prije nekoliko godina postavljeno privremeno pontonsko plivalište, za ljetne potrebe sportskih klubova koji su aktivni u toj zoni te su uređeni sanitarni čvorovi, kako na Mornaru tako i u Gortanovoj uvali, prilagođeni i za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Nadalje, izgrađen je dio nogostupa s javnom rasvjetom u Ulici Valsaline čime je, prvenstveno šetačima, osiguran siguran prolaz uz prometnicu koja se nastavlja na najomiljeniju pulsku šetnicu Lungomare. A upravo na dijelu spomenute šetnice traju radovi sanacije dotrajalog betonskog stubišta za pristup plaži, za što će Grad izdvojiti oko 82 tisuće kuna.

Podsjetimo također da je sigurna i kvalitetna pješačka komunikacija duž ove šetnice omogućena zahvaljujući prošlogodišnjoj sanaciji šetnice opločene kamenim štokovanim pločama koje su izašle iz svog ležišta zbog razgranatog korijenja stabala.

Stalnim ulaganjem u odražavanje i uređenje plaža i kupališta doprinosi se kvaliteti i atraktivnosti lokacija a posebno se vodi računa da najfrekventnije, odnosno najposjećenije zone budu u prioritetnom režimu uređenja.