Održan sastanak Strukovne grupe putničkih agencija HGK – ŽK Pula i Državnog inspektorata

Upoznavanje s promjenama koje donosi Zakon o državnom inspektoratu bila je tema sastanka predstavnika putničkih agencija i Državnog inspektorata koji je održan jučer u HGK – Županijskoj komori Pula. Predstavnici turističke inspekcije i inspekcije rada Državnog inspektorata informirali su članice Strukovne grupe putničkih agencija ŽK Pula o uvjetima za obavljanje djelatnosti te skrenuli pozornost na najučestalije pogreške u poslovanju s aspekta inspekcijskog nadzora.

 

U postojeći djelokrug poslova turističke inspekcije prelazi područje suzbijanja rada na crno te boravišne pristojbe koji su ranije bili pod ingerencijom Carinske uprave, a pojašnjene su i neke od promjena koje donosi Zakon o pružanju usluga u turizmu. Najveće promjene tiču se rada voditelja poslovanja, načina podnošenja prigovora te uvjeta koje putničke agencije trebaju zadovoljiti u pogledu poslovnih prostora.

 

Na području radnih odnosa nije došlo do bitne promjene zakonodavnog okvira, no predstavnici inspekcije rada čije su aktivnosti usmjerene na suzbijanje rada na crno istaknuli su imperativ legalnog zapošljavanja radnika putem ugovora o radu, isplate plaća radnicima i pridržavanja radnog vremena.

 

Euro Juričić predsjednik Strukovne grupe putničkih agencija ŽK Pula ističe kako je sastanak organiziran kako bi se tvrtke mogle što kvalitetnije pripremiti za turističku sezonu, posebice imajući u vidu kako je stupanjem na snagu novog Zakona od 1. travnja u novoustrojenom Državnom inspektoratu objedinjen rad 17 inspekcija.