Održana 21. sjednica Skupštine Istarske županije

Na 21. sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj danas u Spomen domu, u Pazinu, istarski župan Valter Flego je predstavio Izvješće o radu župana za 2018. godinu.

„2018. godinu obilježio je nastavak provedbe višegodišnjih investicija i projekata na području Istarske županije, poput izgradnje Opće bolnice u Puli, projekta dogradnje i rekonstrukcije domova za starije, ulaganja u obrazovanje i školsku infrastrukturu, gospodarstvo, ulaganja u komunalnu infrastrukturu i dr. te niz novih projekata u cilju razvoja Istre“, kazao je uvodno župan Flego dodajući kako je prošla godina donijela brojne pozitivne rezultate, ali i brojne izazove.

Govoreći o pojedinim područjima, župan se osvrnuo na neke od najznačajnijih projekata i ostvarenja iz 2018. godine. Što se tiče gospodarstva, Flego je izdvojio sufinanciranje kreditnih linija ukupnog potencijala od 105 milijuna kuna, 1,08 milijuna kuna potpora koje je Županija dodijelila za poticanje razvoja poduzetništva, kao i 31 zajam u vrijednosti 23.961.000,00 kn iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma. Nadalje, Istra je ostvarila najbolje turističke rezultate u Hrvatskoj; Istra je prva u Hrvatskoj krenula s definiranjem smjernica razvoja privatnog smještaja te je s tim ciljem naručena izrada studije „Privatni smještaj Istarske županije“, a usvojena je i Strategije razvoja vinarstva i vinogradarstva do 2030. godine

Po pitanju Europske unije, Strukturnih i kohezijskih fondova, župan je podsjetio na 32 milijuna kuna dobivenih iz EU fondova za 17 projekata na programu Prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Nadalje, na području razvoja infrastrukture i zaštite okoliša, najznačajniji projekt je početak radova na dionici od Pazina do Tunela Učke Istarskog ipsilona; 43 milijuna kuna vrijedne investicije u vodozaštitni sustav Istre, te 20 milijuna kuna vrijedna ulaganja u lučke uprave.

Nastavljeni su i radovi na izgradnji nove Opće bolnice u Puli, a lani je otvorena nova zgrada Dijagnostike Opće bolnice Pula, opremljena najsuvremenijom opremom. U Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „dr. Martin Horvat“ Rovinj otvorene su specijalističke dječje ambulante, a započela je izgradnja ustanove za palijativnu skrb – Hospicija blaženog Miroslava Bulešića.

Župan Flego se osvrnuo i na brojna ulaganja u mlade, obrazovanje i znanost, poput projekta energetske obnove OŠ u Raši, za što je dobiveno 1,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, a osigurano je 1,5 milijuna kuna za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, također iz europskih fondova. Završen je projekt energetske obnove srednje škole Mate Blažine Labin vrijedan 6,4 milijuna kuna, a započele su pripremne aktivnosti za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Petra Studenac Kanfanar, vrijedan 20 milijuna kuna. Na području kulture nastavljene su aktivnosti na EU projektu KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa, čija vrijednost iznosi 22,5 milijuna kuna, nastavljen je projekt Zavičajne nastave te je započet projekt izgradnje Kuće kaštela.

Što se učinkovitosti županijske uprave tiče, u 2018. je usvojena Županijska razvojna strategija do 2020. godine, kao i Deklaracija o ravnopravnosti i osudi svih oblika diskriminacije, a započela je izrada Analize stanja istarskog ICT

Na dnevnom redu sjednice našao se i Prijedlog Prvih izmjena i dopuna županijskog proračuna za 2019. godinu, koji iznosi 1.450.700.000,00 kn odnosno za 26.000.000,00 kn više u odnosu na sadašnji plan. Od toga se aktivnosti koje provodi Istarska županija smanjuju za 2.873.610,93 kn, uslijed promjene dinamike zaduženja za određene kapitalne investicije. Aktivnosti proračunskih korisnika se povećavaju za 28.873.610,93 kn. Izmjene i dopune županijskog dijela proračuna odnose se, između ostalog, na povećanje plana poreza na dohodak za 9,85 milijuna kuna, a povećavaju se i prihodi od poreza na nasljeđivanje, poreza na plovila, prihodi od legalizacije jer se ukidanjem Agencije vraćaju neriješeni predmeti nama na rješavanje. Povećan je i plan prihoda od europskih projekata za 1.438.467,86 kuna i kod Istarske županije i kod proračunskih korisnika uslijed povećanja aktivnosti koje provode.

Župan Flego je istaknuo kako je u proračunu planirano mnogo investicija iz raznih kreditnih sredstava, stoga se usklađuju planovi s mogućnostima realizacije kredita odnosno s dinamikom izvođenja investicija. Kredit Zagrebačke banke se koristio za projekt dogradnje domova za starije osobe, te je u 2019. godinu preostalo dovršiti dogradnju i opremanje Doma Domenico Pergolis u Rovinju, kao i projektnu dokumentacija za domove u Puli i Raši. Kredit Privredne banke Zagreb će se koristiti u 2019. godini za financiranje izgradnje Medicinske škole i energetske obnove OŠ Mate Balote Buje, dok se ostale investicije iz ovog projekta planiraju u 2020. godini.

Opseg planiranih radova za izgradnju i opremanje Medicinske škole u Puli smanjen je za 26,5 milijuna kn obzirom da se radovi planiraju provesti u sljedećoj godini.

Nadalje, za redovno poslovanje domova za starije osobe sredstva određena Odlukama Vlade RH o bilančnim pravima nisu dostatna, te ovim izmjenama Istarska županija osigurava dodatnih 2.670.440,00 kn za tu namjenu. Planirana su sredstva u iznosu 2,5 milijuna kuna za kupnju nekretnine u Zagrebu, i to prostora kojeg trenutno koristi Klub studenata Istre. 1.000.000,00 kuna namijenjeno je za investicijsko održavanje, odnosno sanaciju zgrade Admiraliteta na Rivi, a 3.245.000,00 kuna za dodatna ulaganja u investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja u škole.

Župan Flego je zaključio kako i s ovim rebalansom, Proračun istarske županije za 2019. godinu ostaje stabilan, potvrđuje da je dobro planiran te se ne očekuju ozbiljnije promjene u narednom razdoblju.

Izvješće o radu župana i Prijedlog Prvih izmjena i dopuna županijskog proračuna za 2019. godinu Skupština je usvojila.